Vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraften är det energislag som utgör den största delen av Sveriges elproduktion. Ett normalår producerar den drygt 66 TWh el, vilket motsvarar 45 procent av den totala elproduktionen.

Energin utvinns genom att låta vatten strömma genom turbiner, vars rörelser driver en generator som omvandlar energin till el. Produktionens storlek beror av vattnets fallhöjd och flödesmängd, varför dammar byggs för att skapa vattenmagasin. Detta möjliggör även ”lagring” av energi, vilket ger vattenkraften dess goda reglerförmåga i energisystemet liksom möjlighet att anpassa produktionen till efterfrågan.

Den storskaliga vattenkraften har huvudsakligen byggts i Sveriges stora älvar från nord till syd. I Sverige finns också cirka 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), som årligen producerar ca 4,5 TWh el. Det motsvarar elförbrukningen för 850 000 hushåll. Utredning om hur den småskaliga vattenkraften ska omfattas av moderna miljötillstånd pågår.

Mer om vattenkraft finns att läsa här:
Sero – Föreningen för Förnybar Energi & Energieffektivisering
Energimyndigheten – vattenkraft