Styrelse

Styrelse

100% förnybarts verksamhet styrs av en medlemsvald styrelse som sitter på ett år i taget.

Linda Burenius, ordförande

Linda Burenius är ansvarig för Public Affairs i bolaget Peas Industries. Burenius har ett stort engagemang för vindkraft, och kooperativ vindkraft och möjlighet till andelsägd energiproduktion ligger henne extra varmt om hjärtat. Hon har ett flertal förtroendeuppdrag, bl.a. som styrelseordförande i branschorganisationen Svensk Vindenergi, styrelseledamot i Almi Invest Green Techfond samt som ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd.

Lotta Bångens, sekreterare

Lotta Bångens är VD på Energieffektiviseringsföretagen och har ett stort engagemang i energi- och miljöfrågor. Att göra energieffektivisering mer synligt och visa fördelarna med effektiv energianvändning är några av frågorna som hon arbetar med. Bångens har också arbetat som konsult för bl.a. kommuner, landsting, myndigheter och privata fastighetsägare. Hon har även varit ordförande i Energirådgivarna samt ledamot i Göran Perssons ”Oljekommission”.

Ola Hansén, ledamot

Ola är idag Senior Advisor Sustainable Energy hos WWF Sverige. Han har ett stort engagemang för klimat- och energiomställning och har bland annat ett förflutet som enhetschef för internationella klimatinsatser hos Energimyndigheten. Intresset för miljöfrågor startade tidigt i livet och ledde till en Kemi- och miljöingenjörsexamen från KTH.

Kristina Östman, ledamot

Kristina Östman är energisakkunnig på Naturskyddsföreningen. Innan dess arbetade hon med regelutveckling på Energimarknadsinspektionen med fokus på energiomställning, elnät och efterfrågeflexibilitet. Hon har forskat inom elmarknadsdesign på KTH och arbetat med energifrågor på EU-kommissionen och en Bryssel-baserad miljöorganisation.

Anna-Carin Windahl, kassör

Anna-Carin Windahl är seniorkonsult och vice vd på kommunikationsbyrån Reform Society. Windahl är en av medgrundarna av 100% förnybart, har arbetat som rådgivare i energibranschen sedan 2003 och har ett särskilt stort engagemang för omställningen mot ett hållbart och decentraliserat energisystem. Hon är också medgrundare av organisationen Kraftkvinnorna, som arbetar för ökad jämställdhet i energisektorn.