Aktuellt om förnybara energikällor i Sverige

Aktuellt om förnybara energikällor i Sverige

100% förnybarts viktigaste uppdrag är att driva debatt om energiomställning och att sprida kunskap om framtidens hållbara energi. Här kan du läsa våra debattartiklar, pressmeddelanden, inbjudningar och kommentarer.

2021

Gör Norden till världens första fossilfria region

Mänskligheten står just nu inför avgörande ögonblick i klimatfrågan. De nordiska länderna kan leda utvecklingen och visa att det är möjligt att skapa välfärd utan klima...


Kommentar till budgetpropositionen

100% förnybart välkomnar att budgetpropositionen för 2022 är den största klimat- och miljöbudgeten någonsin. Men strategin ”effektivisering först” måste vara bärande...


Ta vara på matavfallet!

Offentliga Affärer kommenterar 100% förnybarts debattartikel om att inte slarva bort matavfallet från den 5 augusti. Läs hela artikeln här....


Slarva inte bort matavfallet

Biogasen och den ekologiska näring som produceras då livsmedelsavfallet rötas är ett av de bästa exemplen på ett helt cirkulärt kretslopp och behöver nu få långsiktiga s...


Stena Renewable och Absolicon går med i 100% förnybart

Allt fler företag tar idag ställning för ett förnybart och hållbart energisystem. Idag har Stena Renewable och Absolicon valt att gå med i organisationen 100% förnybart...


Vår ordförande är en av Sveriges 100 viktigaste agendasättare inom klimat och hållbarhet

När Veckan Brief (Dagens Opinion) listar de 100 viktigaste agendasättarna inom klimat och hållbarhet finns vår ordförande Linda Burenius med på listan. Stort grattis t...


Sverige måste lämna avtalet som kan sätta stopp för klimatomställningen

Sveriges ambitioner för klimatomställning innebär att vi riskerar stora skadeståndskrav från fossilindustrin. Energistadgefördraget är ett handelsavtal som sätter klimatet...


Vindkraften möjlighet för norra Sverige

I dag hålls en riksdagsdebatt om elförsörjningen. Debatten om bristande kapacitet i elnäten i södra Sverige är intensiv. Det är en viktig fråga, men får inte överskugga ...


Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet

DN Debatt: Fakta är att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk. Och den väntas fortsätta öka, tack vare eleffektivis...


Lös kapacitetsbristen i elnäten med effektivisering

Energieffektivisering och flexibilitet där användning av el flyttas till en annan tidpunkt är avgörande för att kapacitetsbristen ska kunna lösas så billigt, fort och klima...


2020

Hög tid att bygga det förnybara vätgassamhället

En storsatsning på förnybar vätgas har potential att lösa flera av våra svåraste utmaningar i energi- och klimatomställningen och kan lägga grunden till ett fossilfria vä...


Kommentar på Svenskt Näringslivs analys om elförsörjningen

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv och andra industriföreträdare skriver på DN Debatt (30/11) att ett förnybart elsystem skulle bli 40 procent dyrare än ett ”teknikn...


Säg ja till både energieffektivisering och elbilar

Utsläppen måste minska både utomlands och i Sverige, både via ökad elexport och elektrifiering skriver Linda Burenius och Charlotte Unger Larson i en replik. Läs repliken...


Kärnkraftsintressen bakom Svenskt näringslivs elrapport

Charlotte Unger Larson, Johanna Sandahl och Anna-Carin Windahl: Trovärdighet saknas då kärnkraftsförespråkare anlitats för centrala delar. Vi hoppas att Svenskt näringsl...


Remissvar: Skattereduktion för installation av grön teknik

100% förnybart har idag lämnat in remissvar avseende skattereduktion för installation av grön teknik, läs yttrandet här....


Ge besked om havsvindkraft – och fyra andra förslag för en grön omställning

Klarare besked om vindraftsbyggen till havs och en större tyngd för klimatnytta i tillståndsprocesser – det är två av fem konkreta förslag för att undanröja onödiga hin...


Grönt ljus för biogasförslagen – nu kör vi

Regering och riksdag bör sätta upp ett mål för svensk biogasproduktion på tio terawattimmar till år 2030. Det är ett ambitiöst mål, men vi står inför en unik chans til...


Nu måste biogasen få långsiktiga villkor

Nu när biogasutredningens remisstid löper ut den sista april, måste politikerna handla snabbt och genomföra de föreslagna stödpaketen omgående för att ge biogasen de lång...


Remissvar: Mer biogas för ett hållbart Sverige

100% förnybart har idag lämnat in remissvar avseende avseende Mer biogas för ett hållbart Sverige, läs yttrandet här...


Behandla inte el som en oändlig resurs

Genom att effektivisera kan vi minska energianvändningen med närmare 40 procent. Ändå är styrmedlen i princip obefintliga, skriver Linda Burenius på 100% Förnybart. Läs...


2019

Därför behöver vi utveckla energiöverenskommelsen

När M och KD nu lämnar energiöverenskommelsen hämmas nödvändiga investeringar i energisektorn. Överenskommelsen bör utvecklas och inte avvecklas. Satsa på energieffektivi...


Avhoppet från energiöverenskommelsen blir dyrt för klimatet

Tidigare i dag blev det klart att M och KD gör allvar av sitt hot att lämna energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen från 2016 gav näringslivet och energibranschen lå...


Remissvar 2019

100% förnybart har under 2019 lämnat in följande remissvar: Mindre aktörer i energilandskapet, läs yttrandet här. Sveriges nationella energi- och klimatplan, förslag ...


Skärp energikraven på nyproducerade byggnader

Vi måste ställa om mot klimatsmart byggande. Risken är dock att klimatmålen bommas när Boverket föreslår nya energikrav för nyproducerade byggnader, skriver 100% förnybar...


Det brådskar – men vi kan lösa klimatkrisen

Sommarens värmerekord, den dramatiska issmältningen och rapporterna från FN:s klimatpanel talar sitt tydliga språk: Vi måste agera snabbt och kraftfullt för att minska klima...


Kristerssons kärnkraftsvisioner sågas – av de egna väljarna

I Almedalen hävdar Moderaternas partiledare att ny kärnkraft är viktigt för att lösa klimatkrisen. Få Moderata väljare är dock intresserade av en statlig finansiering av e...


Hushållen får betala priset för riktat stöd till kärnkraften

Den blocköverskridande Energiöverenskommelsens överlevnad hänger efter Moderaternas och Kristdemokraternas utspel om kärnkraft på en skör tråd. De blir då svaret skyldiga...


Liquid Wind ansluter sig till 100% förnybart

100% förnybart fortsätter att växa med fler medlemmar som vill bidra till en hållbar energiomställning i Sverige. Senaste medlemmen är Liquid Wind, som utvecklar, bygger och...


Promemoria: Så tryggas ett förnybart elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. ...


Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på kärnkraft i Sverige. Men det finns i dag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre ...


Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

Idag ordnar 100% förnybart tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C) ett seminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart energisystem. Under seminariet ...


Vår ordförande är en av näringslivets mäktigaste kvinnor!

När Veckans Affärer igår kväll utsåg de 125 mäktigaste kvinnorna i Sveriges näringsliv 2019 fanns vår ordförande Linda Burenius Magnusson med på listan. Stort grattis ti...


Energisystemet kan bli förnybart till 2030

DEBATT. Med ökad flexibilitet, energieffektivisering och brett samarbete kan vi ställa om till 100 procent fossilfritt redan till år 2030, skriver Linda Burenius Magnusson, ord...


Ramverk för färdplan 100% förnybart

Sverige har genom energiöverenskommelsen mellan fem partier från 2016 ett mål om 100 % förnybar elförsörjning till år 2040. Det är bra, men det är långt ifrån t...


Riksdagsseminarium om ramverk för en färdplan mot förnybart

Den 14 mars kl 12-13 bjuder 100% förnybart tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C) in till ett lunchseminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart en...


Gröna Bilister går med i 100% förnybart

Gröna Bilister är en av de starkaste rösterna i den svenska debatten om hållbar mobilitet. Idag har organisationen valt att gå med i 100% förnybart. Transporterna står f...


Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Boverkets förslag till skärpning av energikraven i byggreglerna har fått skarp kritik för att vara otillräckliga. Vi ifrågasätter om regeringens och Boverkets ambitioner ä...


2018

Sverige har en nyckelroll att ersätta kolet med vindkraft

Vi behöver påskynda utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion. Då blir det lättare att gå från fossilt till eldrift i transportsektorn, och lättare att stä...


Vi måste införa förbud mot fossila bränslen

FN:s klimatpanels nya klimatrapport, visar att det är akut bråttom att minska utsläppen. De beslut som riksdagen fattar den här mandatperioden är helt avgörande för om Sver...


Kommunerna måste ta sitt ansvar för klimatet

Det är djupt problematiskt att kommuner ofta stoppar planerade vindkraftsprojekt. Klimatet kan inte vänta, skriver Anders Wijkman Johan Rockström, Mattias Goldmann och Linda Bu...


IKEA går med i 100% förnybart

IKEA-koncernen har sedan flera år ett stort engagemang för hållbar energi och har hittills investerat mer än 1,7 miljarder euro i förnybar energi. Idag har bolaget valt a...


Energifakta i valdebatten

Efter sommarens värmebölja har klimatdiskussionen fått större utrymme, och därmed även den energipolitiska debatten. Det är positivt, men tyvärr förekommer en rad förenk...

Riksdagen säger ja till 100% förnybart elsystem

Idag fattade riksdagen det historiska beslutet att Sverige ska ha ett 100% förnybart elsystem. En stor seger för klimatet, konsumenterna och konkurrenskraften. - Det känns f...


Nya målet för energieffektivisering är redan passé

Sveriges nya mål för energieffektivisering debatteras idag i riksdagen, men håller knappt ens styrfart. Sverige kan betydligt bättre, och nu behöver vi göra verklighet av de...


EU:s nya förnybartmål oförenligt med Parisavtalet

EU har nu nått en överenskommelse om nytt mål för förnybar energi till 2030. 32% förnybar energi är den nivå alla medlemsländer kommit överens om, utan bindande nationel...


Almedalen: Nyckeln till 100% förnybart – hur gör vi elsystemet mer flexibelt?

Välkommen till 100% förnybart i Almedalen! I år undersöker vi behovet av ökad flexibilitet som nyckel till ett förnybart och hållbart energisystem. Hur mycket flexibilit...


100% förnybart välkomnar biogasutredning

100% förnybart har sedan länge tillsammans med andra aktörer efterfrågat långsiktiga spelregler för biogasen. Regeringens beslut att tillsätta en utredning om styrmedel...


18 nordiska bolag uppmanar till tuffare klimat- och energimål i EU

Inför Clean Energy Ministerial under Nordic Clean Energy Week har 18 nordiska bolag, bland andra OX2, skrivit ett öppet brev där alla EU:s energiministrar uppmanas ställa sig ...


Snabbutred skattereduktion för andelsägande!

Vad hände med utredningen om skattereduktion för andelsägd förnybar el? Tillsammans med BoKlok, Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Solivind El Ekonomisk Föreni...


Sista chansen infria vallöftet om egen el

Med ett halvår kvar till valet saknas fortfarande besked om det löfte som (S) och (MP) gav redan 2014 – att ge alla rättvisa villkor för att producera sin egen solel, oavset...


Vår ordförande en av Sverige hållbarhetsmäktigaste 2018

Aktuell Hållbarhet utser varje år de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige. Idag släpptes listan för 2018, där vår ordförande Linda Burenius Magnusson, tillika Public Affai...


Uppmaning till energiministern – ta fram en energifärdplan

För att inte missa klimat- och förnybarhetsmål behöver Sverige konkretisera energipolitiken. Det menar Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart, som nu uppma...


Förnybar elexport – den bortglömda klimatfrågan

Sedan ändringarna i EU:s utsläppshandelssystem ger export av svensk förnybar el direkt klimatnytta. Därför är det viktigt att nu börja undanröja de hinder som finns för f...


2017

Utredning om skattelättnad för andelsägd el försenas

Utredningen som skulle bli klar till årsskiftet får nu tidsfrist fram till 31 mars 2018. 100% förnybart kommenterar i Magasinet Effekt: http://effektmagasin.se/utredning-om-sk...


”Det är bråttom med nya spelregler för biogasen”

Den nuvarande skattebefrielsen för biogas löper ut 2020. Därefter är framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen. Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn...


Biogasen behöver besked

Omställningen mot en hållbar transportsektor brådskar. Trots det är framtiden för biogas i Sverige oviss. Den nuvarande skattebefrielsen för biogas löper ut 2020. För att ...


”Ta chansen att blåsa liv i den gröna gräsrotsrörelsen”

Möjligheten att delta i energiomställningen måste också erbjudas medborgare utan egna tak eller tomter, skriver Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande för nätverket 1...


Skattereduktion en livlina för förnybartpionjärerna

Snabbutredningen av skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion är goda nyheter för Sveriges energiomställning. Nu är det viktigt att processen inte dras i långbä...

Äntligen utreds skattereduktion även för de som bor i lägenhet!

Efter långa förseningar meddelar idag regeringen äntligen att en utredning tillsätts för att se över möjligheten att inför skattereduktion även för andelsägd förnybar ...


Sveriges industri – världens modernaste och grönaste?

Energi- och klimatfrågor stack ut även i årets upplaga av Almedalsveckan som ett dominerande område på agendan. På vårt eget seminarium under måndagen var diskussionen fok...


Pragmatism krävs för mer förnybart

100% förnybart skriver tillsammans med Svensk Vindenergi och Svensk Fjärrvärme idag på Dagens Samhäller debattsida om behovet av politisk pragmatism för fortsatt utbyggnad a...


Så blir Sverige världens grönaste och modernaste industrination!

Välkommen till 100% förnybart i Almedalen! I år undersöker vi vad den nya klimatlagen kan innebära för svensk basindustri. Tillsammans med representanter från stål- och sk...


Välkommen till 100% förnybart i Almedalen!

Vad innebär den nya klimatlagen för svensk industri? Den frågan ska vi undersöka i Almedalen - välkommen att delta i samtalet om hur Sverige kan bli världens grönaste och m...

Svea Vind Offshore och wpd väljer 100% förnybart

Två vindkraftsutvecklare har valt att ansluta sig som medlemmar i 100% förnybart. ”Svea Vind Offshore delar 100% förnybarts vision om ett hållbart och förnyelsebart Sver...


Öppet brev från Fores och 100% förnybart: Svik inte energiöverenskommelsen om den förnybara elen

Den gröna tankesmedjan Fores och 100% förnybart har idag skickat ett öppet brev till de partier som står bakom Energiöverenskommelsen med budskapet att besked om förlängnin...


100% förnybart välkomnar proposition om förnybar el

I dag har regeringen lämnat förslag om hur spelreglerna för förnybar el ska se ut till 2030. Förslaget är en konkretisering av förra sommarens energiuppgörelse mellan fem ...


Äntligen besked om förnybar el!

Idag kom propositionen om förlängning av elcertifikatsystemet och ytterligare 18 Twh. Som helhet ger propositionen goda förutsättningar för fortsatt energiomställning i Sver...

Öppet brev om förlängning av elcertifikatsystemet

Idag skickar 100% förnybart och Fores ett öppet brev till partierna som står bakom Energiöverenskommelsen med budskapet att besked om ett förlängt elcertifikatsystem brådsk...


”Dags för besked om den förnybara elen”

Det är hög tid att regeringen och partierna bakom energiöverenskommelsen lever upp till utfästelsen om ett förnybart elsystem till senast 2040, skriver Linda Burenius Magnuss...


Var är beskedet om den förnybara elen?

Kärnkraften och vattenkraften har fått besked om skattesänkningar - men var är beskedet om de nya 18 TWh förnybar el? Idag efterlyser vi tillsammans med Fores propositionen o...

”Andelsägande kan hjälpa förnybartpionjärerna”

Krisen för de som tidigt investerade i förnybar elproduktion har blivit akut, skriver Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande för 100% förnybart... Debattartikel: ht...


Förnybartpionjärerna kan hjälpas av andelsägande

Krisen för de som tidigt investerade i förnybar elproduktion har blivit akut när priset på elcertifikat rasat. En enkel lösning kan vara att bredda den nuvarande skattereduk...

Släpp in de taklösa i energirevolutionen!

Idag debatterar vi orättvisan i att det krävs ett eget tak eller tomt för att få ta del av skatteförmånerna för egenproducerad el. De som investerat i andelsägd förnybar ...

”Låt inte boendeformen stoppa klimatengagemanget!”

De som investerat i andelsägd förnybar el, exempelvis från en kooperativ sol- eller vindkraftsanläggning, omfattas inte av skatteförmånerna. Det är hög tid att ändra på ...


5 nominerade till Hållbarhetsmäktigaste!

Tidningen Aktuell Hållbarhet har börjat avslöja nomineringarna till Årets Hållbarhetsmäktigaste och hela 5 av dessa är våra medlemmar. Stort grattis till Linda Burenius Ma...

Namninsamling: Lika villkor för alla som vill ha förnybar el!

I dag startar en rad aktörer en namninsamling med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion. Det måste bli lika villkor för ...


2016

Massiva skattelättnader till eljättarna är kontraproduktivt

Debattartikel 7 oktober 2016: http://www.nyteknik.se/opinion/massiva-skattelattnader-till-eljattarna-ar-kontraproduktivt-6794212 En bred folklig förankring är en förutsättn...


Glöm inte hushållen i energiomställningen!

Tillsammans med Hyresgästföreningen uppmärksammar vi hur viktigt det är att inte låta boendeformen få avgöra medborgarnas möjlighet att producera egen förnybar energi. N...


Ge fler hushåll möjlighet att bli förnybartproducenter!

Debattartikel 15 september 2016: http://www.aktuellhallbarhet.se/ge-alla-hushall-mojlighet-att-producera-egen-fornybar-el/ Medborgares engagemang för och vilja att bidra till en...


Omställningen går snabbare om fler deltar!

Möjligheterna att som privatperson bidra till energiomställningen genom att bli prosument är idag klart begränsade av hur du bor. Det är dumt, tycker vi. Tillsammans med Hyre...


Förnybart i Almedalen!

Imorgon går startskottet för årets upplaga av Almedalen - dagen efter det hårt kritiserade regeringsbeslutet om att Vattenfall kan sälja brunkolet. Det är ingen högoddsare ...


Energiöverenskommelse för 100% förnybart

Idag har Energikommissionen lagt grunden för en hållbar och framtidsinriktad energiomställning i Sverige. Vi välkomnar beskedet om inriktningen mot 100% förnybart, med fortsa...


Mot 100% förnybar energi i Sverige!

Idag har Energikommissionen lagt grunden för en hållbar och framtidsinriktad energiomställning i Sverige. Vi välkomnar beskedet om inriktningen mot 100% förnybart, med fortsa...


Ställ om till 2030!

Tillsammans med Coca-Cola, H&M, Ica och Polarbröd uppmanar vi Energikommissionen att fatta beslut som innebär att Sverige är mer än 100% förnybart senast 2030. Debatta...


Hög tid att välja förnybart

Nu behövs ett tydligt besked från Energikommissionen att Sveriges framgångsrika satsningar på förnybar energi ska fortsätta och ett nytt ambitiöst mål till 2030. Debatt...


Energikommissionen – var är beskedet om förnybar energi?

Sverige faller i EY:s globala ranking av hur attraktivt landet är för förnybart. I rapporten RECAI, Renewable energy country attractiveness index, som presenterades i dagarna f...


Bioenergi och solcellsinstallatörer förstärker 100% förnybart

Vi blir allt fler i Sverige som vill bidra till en hållbar omställning av energisystemet. 100% förnybart är mycket glada att företagen Pemco Energi och Hilmeko har valt att b...


Seminarium: Re-powering energy markets

Den 26 april, kl. 14 - 15,  arrangerar 100% förnybart i samarbete med tankesmedjan Fores ett seminarium om marknadsdesign för ett 100% förnybart energisystem. Manuel Baritaud,...


Kärnkraftindustrins ultimatum blottar behov av mer förnybart

När Vattenfall och E.ON flaggar för att kärnkraften helt behöver ställas av till 2020 brådskar insatser för snabbare övergång till förnybart. Här replikerar vi på DN ...

Seminarium 26 april: Re-powering energy markets

Välkommen till Fores och 100% förnybarts seminarium om energiomställning, ett unikt tillfälle att få höra IEA:s energimarknadsanalytiker Manuel Baritaud! Hur kan rätt utfo...


Trygga elförsörjningen med förnybar el

Vattenfall och Eon skriver på DN Debatt (9/4) att effektskatten på kärnkraft måste tas bort om de sex sista reaktorerna ska kunna drivas vidare efter 2020. Det kan finnas skä...


2015

Förnyat Folkparti borde förnya sin energipolitik!

Inför Folkpartiets namnbyte under landsmötet i Stockholm uppmanar 100% förnybart och den gröna, liberala tankesmedjan Fores partiet att också förnya sin energipolitik. Det ...


100% förnybart bland Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare

Idag är vi mycket stolta över andraplatsen i rapporten Sustainability Engagement Mapping som rankar de 100 mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet på sociala medi...


100% förnybart stödjer Fossilfritt Sverige

Sverige har alla möjligheter att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta vill den svenska regeringen uppmärksamma genom ett initiativ som samlar företa...

100% förnybart bland Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare

Idag lanserades rapporten Sustainability Engagement Mapping som rankar de 100 mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet på sociala medier. 100% förnybart rankas som ...


Varför vill SSAB göra oss beroende av rysk kärnkraft?

SSABs investering på en dryg halv miljard kan bli tungan på vågen som möjliggör det mycket omstridda kärnkraftprojektet i finska Pyhäjoki, till vilket ryska statliga Rosato...

Äntligen Almedalen!

Nu är det inte långt kvar - som vi har längtat efter Almedalen 2015! Det verkar bli ett ordentligt tryck i Visby även i år och för energiintresserade lär inte kalendern bli...


Kärnkraft inget alternativ

100% förnybart bemöter tillsammans med Svensk Vindenergi och Svebio ett debattinspel från Per Åhlström avseende framtidens energisystem. Inget av Åhlströms argument mot fö...


Folkpartiet: Dags börja föra liberal energipolitik!

Idag startar Folkpartiet två dagar av "Liberal Kraftsamling" i Västerås. Tillsammans med tankesmedjan Fores uppmanar vi Folkpartiet att under helgen starta diskussionen om hur ...

Seminarium: Nudging för förnybara val

I samband med 100% förnybarts årsmöte i torsdags arrangerades seminariet "Dubbeldate för klimatet" hos tankesmedjan Fores. Worldwatch Institute lanserade sin senaste version a...

Energikommission med stor potential

Energiminister Ibrahim Baylan har idag sjösatt Sveriges nya Energikommission. 100% förnybart anser att direktiven ger anledning till optimism om ett framtida förnybart energisy...


Seminarietips: Keep on Track 20 mars

Kommer EU att klara sitt mål för förnybar energi till 2020? Den 20 mars arrangerar SERO ett seminarium om hur den faktiska utvecklingen av förnybar energi i EU går i förhål...

Energikommissionen – vad tycker branschen?

Den 25 mars deltar 100% förnybart i ett frukostseminarium om Energikommissionen. Det är PowerCircle i samarbete med E.ON och Fortum som bjuder in till en diskussion om vad brans...

Debatt: Ännu inte för sent att få Energikommissionen på rätt köl

100% förnybart förklarar i en slutreplik varför Centerpartiet missbedömer betydelsen av Alliansens energiöverenskommelse för Energikommissionen. Däremot instämmer vi i u...

Startskottet för Energikommissionen avlossat

Idag har Energiminister Ibrahim Baylan under en pressträff presenterat huvuddragen i Sverige nya Energikommission. Vi hälsar upptakten till Energikommissionen med spänd förvä...

Debatt: När ska Centerpartiet börja driva sin egen energipolitik?

100% förnybart debatterar Centerpartiets ställningstagande inför den förestående Energikommissionen på Miljöaktuellt. Redan innan kommissionen ens organiserat sig, ser den ...


Kärnkraftskraven på Energikommissionen en halmdocka

Inför den förestående Energikommissionen har Centerpartiet markerat att en sådan måste utgå från Alliansens energiöverenskommelse, som öppnar för nyinvesteringar i kärn...


100% förnybart en av de 60 grönaste bloggarna 2014!

Idag är vi stolta över att ha blivit nominerade bland 60 av årets grönaste bloggar 2014. Det är GreenMatch.se som vill lyfta fram gröna inspiratörer, hållbara företag och...

2014

Inga tekniska hinder för 100% förnybart

”100% förnybart är en utopi.” ”Vi kommer att få ständiga elavbrott.” ”Elnäten klarar inte variabel kraft från vind och sol.” Känner ni igen varningsska...

Välkommen till seminarium den 21 november: Integrering av förnybart – globala erfarenheter och best practice

Sverige är på väg mot ett energisystem med stora mängder förnybar energi. Vilka förändringar av lagar, regler, driftstrategier och affärsmodeller krävs för att...


EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

Sent i torsdagsnatt slutförhandlades EUs klimat- och energimål för 2030. Resultatet (minst 40% utsläppsminskning, 27% förnybar energi och 27% energieffektivisering) definiera...


Välkommen till vårt höstseminarium!

Hur integrerar vi förnybart - globala erfarenheter och best practice Den 21 november bjuder 100% förnybart in till ett kunskapsseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren i Sto...

Dags för Norden visa ledarskap i klimatfrågan

100% förnybart debatterar EU:s nya energi- och klimatmål 100% förnybart debattera idag resultatet av Europeiska rådets förhandlingar om EU:s nya energi- och klimatmål fö...

100% förnybart i Almedalen

Välkommen till 100% förnybart i Almedalen! På torsdagen den 3 juli, mellan 14.15 och 16.00, bjuder 100% förnybart in till två energi- och klimatseminarier på Sjöbergs ba...


Sverige ställer sig offside – självmant

Offsidefällan avslöjar obarmhärtigt vilka spelare som är proffs och vilka som är amatörer i fotbollen. I princip är det likadant i politiken och Sverige har nu lyckats gill...

Välkommen Telge Energi!

Elbolaget Telge Energi har anslutit sig till 100% förnybart. Bolaget, som uteslutande erbjuder sina kunder el från sol, vind eller vatten, ser föreningen som en viktig partner ...

100% förnybart får Vindkraftpriset 2014

100% förnybart har idag tilldelats årets Vindkraftpris. Det är föreningens arbete med att öka medvetenheten om den förnybara energins roll i klimatutmaningen som uppmär...


Öppet brev till Fredrik Reinfeldt

I ett öppet brev uppmanar idag 20 representanter från näringsliv och civilsamhälle Fredrik Reinfeldt att driva på för tre ambitiösa och bindande mål i EUs energi- och klim...

Regeringen måste kräva att EU höjer klimatmålen

På Ny Tekniks debattsida kräver vi idag att regeringen bryter tystnaden kring EUs föreslagna 2030-mål och börjar driva en klimatpolitik som värnar såväl miljön som konkur...

Ambitiös klimatpolitik för ett konkurrenskraftigt Europa

På UNTs debattsida lyfter vi fram vilken betydelse en ambitiös klimatpolitik har för såväl klimatet som Europas konkurrenskraft. Sverige, med den inte obetydliga roll vi har ...

2013

Energikommission – Ja tack!

På DN-debatt kräver 6 chefer från näringslivet och facket att en energikommission bör tillsättas för att – baserat på fakta – analysera hur Sveriges framtida energisys...

Politisk samsyn krävs för nya elnät och ny elproduktion

Det behövs en bred politisk energiöverenskommelse för att energibranschen ska kunna nyinvestera i både elnät och produktion, skriver förespråkare för den förnybara energi...


Vad ska ersätta våra gamla kärnkraftverk?

Vi i den förnybara sektorn står redo att bidra i omställningen till ett nytt hållbart energisystem. Men för att nödvändiga investeringar ska komma till skott i tid, krävs ...


Den snabbaste och billigaste lösningen för energiomställning

Livet på vår planet står inför ett akut hot. Bland lösningarna finns vitt skilda idéer såsom att vi måste leva enklare, att miljöeffekter ska marknadsprissättas eller at...

Europeisk energipolitik – inspiration för nya krafttag i Sverige?

Almedalen, onsdagen den 3 juli, kl. 13.00 - 14.00, Bolaget, Stora Torget 6, #100förnybart Svensk energi- och klimatpolitik lyfts ofta fram som den mest ambitiösa i Europa, m...


Missa inte 100% förnybarts seminarium i Almedalen:

Vatten-, vind-, sol- och bioenergi ”Europeisk energipolitik – inspiration för nya krafttag i Sverige?”. Här ges inspiration från Danmark, Storbritannien och Tyskland. Av...


Effektivisera mera – Sverige kan bättre!

Hur Sverige väljer att implementera Energieffektiviseringsdirektivet (EED) kommer att spela en helt avgörande roll i jakten på ”negawattimmarna”. I våras presenterade Ener...

Dalarna och Malmö går före mot 100 % förnybart!

Trots att vi halkar efter på nationell nivå, finns det goda exempel på visionära regioner och kommuner som tror på omställning till 100 % förnybart Dalarna Regeringen...

FRAMTIDENS ENERGI ÄR FÖRNYBAR!

Tänk om alla dagar kunder vara som gårdagen – fulla av inspirerande och initierade diskussioner med några av energisveriges tyngsta profiler! Vi var en bra bit över 100 deba...

Framtidens Energi – Inspelningar från seminariet 21 mars

Här finner ni inspelningar från seminariet Framtidens energi som anordnades  i Europahuset den 21 mars. Företrädare för den förnybara industrin, Energieffektiviseringsföre...

Det handlar inte om att återgå till häst och vagn

Slutreplik. Det förunderliga med Lydia Wåhlstens, Maria Erikssons och Lina Palms invändningar mot våra slutsatser av sysselsättningseffekterna av EU:s energieffektiviseringsd...


Smart energianvändning kan ge 30.000 nya jobb

Hållbar tillväxt. Effektivare energianvändning skulle inte bara ge stora miljövinster, det skulle också skapa tusentals nya jobb i Sverige. Därför är det viktigt att reger...


Välkommen till seminariet Framtidens energi 21 mars!

Välkommen till seminariet Framtidens energi 21 mars!   EU:s energieffektiviseringsdirektiv, energipolitiken efter 2020 samt omställningen av dagens energisystem är aktuell...

Kunskap ger utveckling – Så når vi dit vi vill genom att veta mer

Under de två första veckorna av februari samlas flera hundra forskare i Stockholm på Forskningsprogrammet Vindvals konferens CWE2013, sponsrat av Naturvårdsverket och Energimy...

2012

Orimligt att vi inte ställt om till ett 100% förnybart energisystem år 2050

Nätverket 100% förnybart, som består av näringslivsrepresentanter och samtliga ledande miljöorganisationer, är djupt besvikna på Naturvårdsverkets underlag till energifär...


Nätverket som förenar förnybart är här

Nätverket som förenar förnybart är här ?...


Lansering av 100 % förnybart

Lansering av 100 % förnybart ...


Tiden är inne för ett kraftfullt tag om möjligheterna

”Framtiden är förnybar” - det är en övertygelse som delas av fler och fler och för att manifestera det rimliga i antagandet har wpd valt att ställa sig bakom avsiktsfö...

Resan mot 100 % förnybart

Jag satte mig på tåget i Stockholm och åkte ner till Norra italien. En resa mellan hopp och förtvivlan hela tiden. Det tyska dieseltåget som går från Köpenhamn till hambur...

Välkommen på lansering av 100 % förnybart i Almedalen!

Välkommen på lansering av 100 % förnybart i Almedalen! Tisdagen den 3e juli lanseras nätverket 100 % förnybart med ett stort mingel och spännande diskussioner på Briggen...


Nytt nätverk vill att Sverige ställer om till ett 100 % förnybart energisystem

Almedalen, 3 juli 2012 – Idag lanseras ”100 % förnybart” – ett nätverk som enar aktörer från den förnybara industrin, miljöorganisationer och forskare i en hållbar...