9/14/2022

Kunskap ger utveckling - Så når vi dit vi vill genom att veta mer

Under de två första veckorna av februari samlas flera hundra forskare i Stockholm på Forskningsprogrammet Vindvals konferens CWE2013, sponsrat av Naturvårdsverket och Energimyndigheten, och i Östersund, på Svensk Vindkraftsförenings konferens Winterwind, sponsrat av Energimyndigheten. Båda konferenserna är svenska initiativ med internationellt fokus, för att bygga kunskap kring dels vindkraftens miljöpåverkan och dels problematiken med kallt klimat.Alla dessa kloka män och kvinnor, som lägger sin forskargärning på att ge svar på de frågor som finns och problem som kan uppstå kring vindkraft, det värmer en naturvetares hjärta. För visst är det så, vi har inte alla svar på vindkraftens frågor ännu. En ny global energikälla är under stark framväxt, och vi lär oss under vägen, samtidigt som utvecklingen sker. Vad vi däremot idag kan se, finns det inte några större frågetecken utan rimlig lösning. Om vi klarar av att samarbeta internationellt för att bygga vår gemensamma kunskap, som flera av forskningsprojekten på dessa konferenser gör, då har vi alla möjligheter i världen att tillsammans nå ett 100% förnybart energisystem.Kunskap är makt, och vår bransch skulle vinna på att hålla oss till planhalvan som handlar om kunskap och strategi, och inte fastna så ofta på den sidan som hanterar känslor. Helt enkelt anpassa oss till den tyska spelstilen.

Följ gärna vad som sägs de närmsta veckorna på #CWE2013 och #winterwind

Anna Jivén

Svensk Vindkraftsförening

Läs mer