Ambitiös klimatpolitik för ett konkurrenskraftigt Europa

Ambitiös klimatpolitik för ett konkurrenskraftigt Europa

På UNTs debattsida lyfter vi fram vilken betydelse en ambitiös klimatpolitik har för såväl klimatet som Europas konkurrenskraft. Sverige, med den inte obetydliga roll vi har i klimatpolitiska sammanhang, måste nu tydligt ta ställning för att EUs 2030-mål dels blir tre (utsläppsreduktion, andel förnybart, energieffektivisering), dels blir bindande och dels blir tillräckligt ambitiösa. Läs vår debattartikel här.