”Andelsägande kan hjälpa förnybartpionjärerna”

”Andelsägande kan hjälpa förnybartpionjärerna”

Krisen för de som tidigt investerade i förnybar elproduktion har blivit akut, skriver Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande för 100% förnybart…

Debattartikel: http://effektmagasin.se/andelsagande-kan-hjalpa-fornybartpionjarerna/