Dags för Norden visa ledarskap i klimatfrågan

Dags för Norden visa ledarskap i klimatfrågan

100% förnybart debatterar EU:s nya energi- och klimatmål

100% förnybart debattera idag resultatet av Europeiska rådets förhandlingar om EU:s nya energi- och klimatmål för 2030 på GP Debatt. Tyvärr blev målsättningarna en stor besvikelse. EU går in i de globala klimatförhandlingarna i Paris nästa år med en svag förhandlingsposition. Allt pekar nu på att ledarskapet måste tas av enskilda länder. De nordiska länderna har nu en unik möjlighet att bli ett globalt föredöme för klimatomställning och vi har höga förhoppningar på miljötoppmötet i Nordiska Ministerrådet på onsdag. Läs artikeln i sin helhet här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2527783-eu-vander-klimatet-ryggen-dags-for-norden-att-ta-over