Dalarna och Malmö går före mot 100 % förnybart!

Dalarna och Malmö går före mot 100 % förnybart!

Trots att vi halkar efter på nationell nivå, finns det goda exempel på visionära regioner och kommuner som tror på omställning till 100 % förnybart

Dalarna

Regeringen har utnämnt Dalarna till pilotlän för grön utveckling och Länsstyrelsen i Dalarna har därför tagit fram rapporten Underlag för potentialberäkningar av förnybar energi som visar att det finns goda möjligheter att ställa om Dalarna till 100 % förnybart. Men inte nog med det, dem passade samtidigt på att visa potentialen för förnybart för hela Sverige.

Malmö

Idag lanserade också Malmö utställningen Spana in det framtida Malmö där man bland annat kan ta del av övergripande mål och strategier för att skapa en hållbar och attraktiv stad.

I Planstrategin kan man på sid 47 läsa ”Energistrategi för Malmö och Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 innebär att Malmö stads verksamhet helt ska försörjas med förnybar energi år 2020. Visionen för 2030 är att hela Malmö som geografiskt område då försörjs till 100% av förnybar energi.” I den energistrategi som antagits av kommunfullmäktige står det att ”Elanvändningen i de kommunala verksamheterna ska till år 2020 reduceras med 30 % relativt genomsnittet 2001–2005. Återstoden, ca 115 GWh el år 2020 förutsatt att besparingsmålen nås, ska vara 100 % förnybar och så långt möjligt producerad inom kommunens gränser.”

Underlag för potentialberäkningar av förnybar energi

Spana in det framtida Malmö (pressmeddelande)

Översiktsplan för Malmö ÖP2012, Planstrategi

Energistrategi för Malmö