Debatt: Ännu inte för sent att få Energikommissionen på rätt köl

Debatt: Ännu inte för sent att få Energikommissionen på rätt köl

100% förnybart förklarar i en slutreplik varför Centerpartiet missbedömer betydelsen av Alliansens energiöverenskommelse för Energikommissionen. Däremot instämmer vi i uppfattningen att Energikommissionen behöver adressera långt fler och vidare frågor än elförsörjningen. Läs mer här.