EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

Sent i torsdagsnatt slutförhandlades EUs klimat- och energimål för 2030. Resultatet (minst 40% utsläppsminskning, 27% förnybar energi och 27% energieffektivisering) definierades av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy som ”rättvist”. Man kan fråga sig för vem? Det är i själva verket oerhört defensivt och för klimatet otillräckligt. Till och med oljebolagen Shell och Statoil har ställt tuffare krav på EU:s målsättning!

På hemmaplan var det en plågsam upplevelse att följa den svenska EU-nämndens diskussioner om målen och den pajkastning som ägde rum med de sifferkombinationer man menade borde gälla för EUs klimatarbete. Vi lämnar sifferexercisen därhän och tittar på vad målen egentligen innebär. Det borde politikerna i EU-nämnden också ha gjort.

För det första finns det ett systemfel i hela upplägget med att Sveriges representanter ska lägga ett förhandlingsbud tillsammans med 27 andra länder och försöka finna en gemensam linje i ett spel där alla egentligen försöker komma undan så lindrigt som möjligt. Att sedan partierna i Sveriges riksdag försöker spela fattighusauktion med varandra gör det hela än mer motbjudande. Inte minst i ett läge där vi vet att en majoritet av Sveriges folkvalda partier drivit en mer ambitiös EU-linje. När politiker i EU-nämnden i det läget väljer att krama sig fast vid blockpositionering istället för den linje och politik folk har röstat på är det ett svek av stora proportioner, då detta är vår viktigaste fråga inför det stora klimatmötet i Paris 2015.

Årets Nobelpristagare i Ekonomi har granskat klimatförhandlingarna och lakoniskt påpekat att alla länder som vill vara seriösa borde hälsa bindande målsättningar med tacksamhet, eftersom de innebär att ingen av de andra parterna kan smita undan. EU-nämndens överläggningar gick inte i den andan.

För det andra har (nästan) alla partier uttalat sig för att vi till 2050 ska ha nära nollutsläpp av växthusgaser, vilket är i linje med klimatvetenskapens rekommendationer för att klara världen under två graders global uppvärmning. De mera blygsamma partierna ligger på 80% minskning. När man hör de svenska politikerna kan man bara undra: ”När skall vi börja?”. Tydligen inte nu, utan senare!

För det tredje påstods i vissa inlägg att den lägre linje som förespråkades och vann var ”mera realistisk” och ”mindre kostsam”. Låt oss en gång för alla slå fast att klimatåtgärder som energieffektivisering och förnybar energi inte är kostsamma. Enligt IEAs bedömning i World Energy Outlook 2012 är nästan alla åtgärder för att klara tvågradersmålet privatekonomiskt lönsamma.  Den nyligen utkomna rapporten ”Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency” visar att då alla de andra fördelar effektivisering har för t.ex. produktivitet, jobb och hälsa räknas in, är lönsamheten ännu större. Detta är alltså OECD/IEAs bedömning. Inte någon partsinlaga.

I stora delar av Europa, inklusive Sverige, har den större omfattningen av förnybar energi i systemen sänkt priserna för el, vilket kommit alla kunder till godo. För EUs del kan tilläggas att vi idag spenderar 10 miljarder kronor per dag på import av fossila bränslen, vilket borde anses vara ett mycket kostsamt och riskfyllt beroende som vi bör bryta så snart det bara är möjligt.

Mot denna bakgrund borde de åtgärder som behövs för att lösa klimatproblemen vara en ”no-brainer”. Vi får bättre miljö, ökad sysselsättning, minskad sårbarhet och industriell utveckling. Vad är det mer som paketet borde innehålla? När vi får allt detta vill vi ändå förhandla!

På EU-nivå är nu linjen fastslagen. Den är en besvikelse och pekar på att det blir än viktigare att enskilda länder nu visar ledarskap inför Parisförhandlingarna. Det finns en stor möjlighet för de nordiska länderna att gå samman och med gemensamma krafter skapa en global förebild för klimatomställning. På onsdag nästa vecka är det dags för klimat- och miljöministrarna att mötas i Nordiska ministerrådet. Vi hoppas att det kan bli startskottet för ett nytt, kraftfullt och ambitiöst nordiskt klimatsamarbete!

Hans Nilsson, Ordförande 100% förnybart

Debattartikel 27 oktober 2014: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2527783-eu-vander-klimatet-ryggen-dags-for-norden-att-ta-over