Inga tekniska hinder för 100% förnybart

Inga tekniska hinder för 100% förnybart

”100% förnybart är en utopi.”

”Vi kommer att få ständiga elavbrott.”

”Elnäten klarar inte variabel kraft från vind och sol.”

Känner ni igen varningsskallen från fossilstofilerna? Det finns många förutfattade meningar och felaktiga föreställningar om vad ett helt förnybart energisystem innebär. På 100% förnybart ser vi det som vår främsta uppgift att, bit för bit och myt för myt, bemöta dessa och på sakliga grunder diskutera vilka de reella utmaningarna är och de lösningar som finns.

I fredags arrangerade vi därför seminariet ”Integrering av förnybart – globala erfarenheter och best practice” för att adressera föreställningen om att mycket variabel kraftproduktion är tekniskt omöjligt för energisystemet. Vi hade bjudit in en av världens främsta experter på området, Dr Lawrence Jones, som också är redaktör för den nya energibibeln ”Renewable energy integration – practical management of variability, uncertainty and flexibility in power grids”.  I boken med den tungvrickande titeln har representanter för 72% av världens samlade vindkraftskapacitet deltagit. Resultatet är tydligt – det finns inga tekniska begränsningar för ett 100% förnybart energisystem!

Professor Thomas B. Johansson diskuterade vidare möjligheten för Sverige att även nå en fossiloberoende transportsektor till 2040/2050. Fullt möjligt även det, visar det sig!

Så vad är det vi väntar på? Varför uppfattas de steg vi behöver ta stundvis som jättekliv med blyskor? Enligt Dr Jones erfarenheter är det främst på policyområdet som motståndet mot förändring är störst. Helena Lindquist på Lightswitchgav en liknande bild i en sammanfattning av det politiska läget inom EU. Och med ett näringsliv i flera europeiska länder som har för vana att reflexmässigt, utan vare sig analys eller belägg, ställa energiomställning mot konkurrenskraft, blir jordmånen för policyändring knappast bördigare.

Det är då upplyftande att ta del av erfarenheterna från Tyskland och landets omtalade Energiewende. Den omställningsstrategi som Tyskland valt kan man ha många åsikter om och den har både sina för- och nackdelar.  Det Energiewende solklart kännetecknas av är dock politiskt mod och ledarskap, byggt utifrån ett starkt stöd från såväl medborgare som näringsliv. Enligt Tysk-Svenska Handelskammaren anser 93% av tyskarna att användningen av förnybar energi är viktigt eller extremt viktigt! En majoritet stöder till och med en utökad pålaga på förnybar energi, från en redan hög nivå.

Jag vill tacka samtliga föredragshållare och deltagare för en mycket intressant eftermiddag. Den avslutande diskussionen visade tydligt att det finns många aspekter av energiomställningen kvar att demystifiera. Prissignaler för nyinvesteringar, market design, prosumenternas framväxt, med mera. Vi ber om att få återkomma!

Anna-Carin Windahl, Kansliansvarig

Samtliga presentationer kan laddas ned nedan.

Thomas B Johansson Helena Lindquist_Lightswitch Lawrence Jones TSHK