Kärnkraft inget alternativ

Kärnkraft inget alternativ

100% förnybart bemöter tillsammans med Svensk Vindenergi och Svebio ett debattinspel från Per Åhlström avseende framtidens energisystem. Inget av Åhlströms argument mot förnybart klarar en närmare granskning av hur verkligheten faktiskt förhåller sig och åt vilket håll energimarknaden utvecklas.

Debattartikel 2 april 2015: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/nej-kaernkraft-inte-enda-alternativet-i-framtiden-14792?pack=14795