Browsed by
Kategori: Nyheter

Kommentar till budgetpropositionen

Kommentar till budgetpropositionen

100% förnybart välkomnar att budgetpropositionen för 2022 är den största klimat- och miljöbudgeten någonsin. Men strategin ”effektivisering först” måste vara bärande i allt klimatarbete och att budgeten inte innehåller ännu mer i detta avseende är en besvikelse. 100% förnybart välkomnar att budgetpropositionen innehåller stöd till biogasen och den ekologiska näring som produceras då livsmedelsavfallet rötas genom att införa Biogasmarknadens förslag om produktionspremier. Linda Burenius deltog som expert för 100% förnybarts räkning i Biogasmarknadsutredningen. Förstärkningen av Klimatklivet är mycket välkommen. Detsamma gäller…

Läs mer Läs mer

Ta vara på matavfallet!

Ta vara på matavfallet!

Offentliga Affärer kommenterar 100% förnybarts debattartikel om att inte slarva bort matavfallet från den 5 augusti. Läs hela artikeln här.

Vår ordförande är en av Sveriges 100 viktigaste agendasättare inom klimat och hållbarhet

Vår ordförande är en av Sveriges 100 viktigaste agendasättare inom klimat och hållbarhet

När Veckan Brief (Dagens Opinion) listar de 100 viktigaste agendasättarna inom klimat och hållbarhet finns vår ordförande Linda Burenius med på listan. Stort grattis till plats 62 på listan, Linda! Utöver sitt ordförandeskap i 100% förnybarts styrelse och uppdraget som utvecklingsansvarig på Global Challenges Foundation har Linda ett flertal tunga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Svensk Vindenergi, styrelseledamot i Almi Invest GreenTech fund, styrelseledamot i Calluna AB samt jurymedlem i The Post Cide Lotteries Green Challenge, en av världens största tävlingar inom hållbart entreprenörskap.

Kristerssons kärnkraftsvisioner sågas – av de egna väljarna

Kristerssons kärnkraftsvisioner sågas – av de egna väljarna

I Almedalen hävdar Moderaternas partiledare att ny kärnkraft är viktigt för att lösa klimatkrisen. Få Moderata väljare är dock intresserade av en statlig finansiering av en ny kärnkraftsutbyggnad, visar Sifo-undersökning. På måndagens Almedalstal talade sig Moderaternas partiledare Ulf Kristersson varm för kärnkraft som en viktig lösning för elektrifiering och avskaffning av fossila bränslen. En ny undersökning visar dock att Kristerssons kärnkraftsvisioner inte har stöd hos de egna väljarna. I undersökningen uppger bland annat 72 procent av de moderata väljarna att målet…

Läs mer Läs mer

Liquid Wind ansluter sig till 100% förnybart

Liquid Wind ansluter sig till 100% förnybart

100% förnybart fortsätter att växa med fler medlemmar som vill bidra till en hållbar energiomställning i Sverige. Senaste medlemmen är Liquid Wind, som utvecklar, bygger och driver standardiserade anläggningar som producerar lokal, cirkulär elektrometanol från koldioxid, elkraft och vatten. Bolagets tekniklösning agerar som en buffert mellan förnybar elproduktion och en alltmer varierande elmarknad. ”Liquid Wind uppmanar och stödjer en omställning till 100 procent förnybart och ser att genom att arbeta tillsammans kan omställningen göras snabbare och på bredare bas så…

Läs mer Läs mer

Promemoria: Så tryggas ett förnybart elsystem

Promemoria: Så tryggas ett förnybart elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin. Stora förändringar väcker oro, vilket märks på den senaste tidens energidebatt. Med hjälp av en fortsatt utbyggnad av förnybar el, ny teknik, flexibla lösningar och nya affärsmodeller kan vi skapa en effektiv och klimatsmart elförsörjning. 100% förnybart har tagit fram en promemoria som reder ut begreppen. Sammanfattningsvis kan konstateras att: Vi får…

Läs mer Läs mer

Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

Idag ordnar 100% förnybart tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C) ett seminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart energisystem. Under seminariet diskuteras behovet av en färdplan för den svenska energiomställningen med utgångspunkt från det ramverk som 100% förnybart presenterar. Läs ramverket för färdplan här. Läs debattartikeln energisystemet kan bli förnybart till 2030 här.

Vår ordförande är en av näringslivets mäktigaste kvinnor!

Vår ordförande är en av näringslivets mäktigaste kvinnor!

När Veckans Affärer igår kväll utsåg de 125 mäktigaste kvinnorna i Sveriges näringsliv 2019 fanns vår ordförande Linda Burenius Magnusson med på listan. Stort grattis till Linda! ”Jag är hedrad och glad över utmärkelsen och det är en positiv utveckling för moderniseringen mot 100% förnybart att branschen uppmärksammas allt mer.” Utöver sitt ordförandeskap i 100% förnybarts styrelse och rollen som Public Affairs-chef på bolaget OX2, har Linda ett flertal tunga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Svensk Vindenergi, styrelseledamot i Almi Invest GreenTech…

Läs mer Läs mer

Ramverk för färdplan 100% förnybart

Ramverk för färdplan 100% förnybart

Sverige har genom energiöverenskommelsen mellan fem partier från 2016 ett mål om 100 % förnybar elförsörjning till år 2040. Det är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Sverige har unikt goda möjligheter att ställa om hela sitt energisystem inklusive transporter och industrin. Det både kan och bör göras i en raskare takt än till 2040. För att nå nettonollutsläpp i Sverige behövs en omställning från fossil till förnybar energi. Regeringen behöver ta fram en färdplan som stakar ut de…

Läs mer Läs mer

Riksdagsseminarium om ramverk för en färdplan mot förnybart

Riksdagsseminarium om ramverk för en färdplan mot förnybart

Den 14 mars kl 12-13 bjuder 100% förnybart tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C) in till ett lunchseminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart energisystem. Under seminariet diskuteras behovet av en färdplan för den svenska energiomställningen med utgångspunkt från det ramverk som 100% förnybart presenterar. Seminariet är öppet för allmänhet och media. Lunchwrap serveras med start 11.30 och seminariet pågår mellan 12.00 och 13.00. Riksdagsledamöterna Rickard Nordin och Åsa Westlund inleder samtalet tillsammans med moderator…

Läs mer Läs mer