Browsed by
Kategori: Pressmeddelanden

Stena Renewable och Absolicon går med i 100% förnybart

Stena Renewable och Absolicon går med i 100% förnybart

Allt fler företag tar idag ställning för ett förnybart och hållbart energisystem. Idag har Stena Renewable och Absolicon valt att gå med i organisationen 100% förnybart. Stena Renewable har sedan 2005 etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige och driver nu 115 vindkraftverk, med ytterligare 90 under uppförande. Bolaget ägs idag av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta, och satsar på fortsatt kraftig tillväxt inom förnybar energi. Målsättningen är att ha en produktion på över 2 TWh 2022…

Läs mer Läs mer

Avhoppet från energiöverenskommelsen blir dyrt för klimatet

Avhoppet från energiöverenskommelsen blir dyrt för klimatet

Tidigare i dag blev det klart att M och KD gör allvar av sitt hot att lämna energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen från 2016 gav näringslivet och energibranschen långsiktiga spelregler för samtliga kraftslag.   – Att lämna en överenskommelse som hela energibranschen stått bakom efter bara tre år är mycket olyckligt och väcker många frågor. Om partierna menar allvar med att vilja bemöta klimathotet bör de i stället se till att realisera potentialen för energieffektivisering och satsa på förnybart där exempelvis vindkraften nu,…

Läs mer Läs mer

Gröna Bilister går med i 100% förnybart

Gröna Bilister går med i 100% förnybart

Gröna Bilister är en av de starkaste rösterna i den svenska debatten om hållbar mobilitet. Idag har organisationen valt att gå med i 100% förnybart. Transporterna står för en betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige och en omställning av mobilitetssektorn är avgörande. Den omställningen är också en stor utmaning för målet att nå ett 100% förnybart energisystem. – Att Sverige antagit ett mål om 100% förnybar el till 2040 var en central milstolpe, men målet behöver utökas till att omfatta…

Läs mer Läs mer

IKEA går med i 100% förnybart

IKEA går med i 100% förnybart

IKEA-koncernen har sedan flera år ett stort engagemang för hållbar energi och har hittills investerat mer än 1,7 miljarder euro i förnybar energi. Idag har bolaget valt att gå med i organisationen 100% förnybart. ”Omställningen till ett förnybart och hållbart energisystem är nödvändig för att klara den stora klimatutmaningen. Vi delar 100% förnybarts vision om ett förnybart Sverige och vill vara med i ett sammanhang där näringsliv och miljöorganisationer samarbetar för att påverka vägen dit. Därför väljer vi att ta…

Läs mer Läs mer

EU:s nya förnybartmål oförenligt med Parisavtalet

EU:s nya förnybartmål oförenligt med Parisavtalet

EU har nu nått en överenskommelse om nytt mål för förnybar energi till 2030. 32% förnybar energi är den nivå alla medlemsländer kommit överens om, utan bindande nationella mål. Det är långt ifrån den utvecklingstakt som behövs för att ligga i nivå med Parisavtalets ambition att begränsa klimatuppvärmningen. Nivån är ett litet fall framåt i jämförelse med 27% som medlemsländerna föreslagit, men samtidigt lägre än de 35% som varit Europaparlamentets position. – Det är olyckligt och oförsvarligt att EU:s medlemsländer…

Läs mer Läs mer

100% förnybart välkomnar biogasutredning

100% förnybart välkomnar biogasutredning

100% förnybart har sedan länge tillsammans med andra aktörer efterfrågat långsiktiga spelregler för biogasen. Regeringens beslut att tillsätta en utredning om styrmedel för biogasen är därför mycket välkommet och angeläget. Fördelarna med biogas är många. Utöver att biogasen bidrar till att minska koldioxidutsläppen, produceras den av restprodukter som annars bara skulle förbrännas eller komposteras. Resultatet av avfallsrötning blir dessutom inte bara biogas utan också biogödsel som kan ersätta fossil gödsel. Om Sverige ska klara målet att inte ha några nettoutsläpp…

Läs mer Läs mer

100% förnybart välkomnar proposition om förnybar el

100% förnybart välkomnar proposition om förnybar el

I dag har regeringen lämnat förslag om hur spelreglerna för förnybar el ska se ut till 2030. Förslaget är en konkretisering av förra sommarens energiuppgörelse mellan fem partier om att förlänga och utöka stödet till förnybar el med 18 TWh till 2030. ? Dagens besked om framtiden för den förnybara elen kommer att få stor betydelse för försörjningstryggheten, Sveriges konkurrenskraft och moderniseringen av energisystemet, säger Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart. Regeringens förslag innebär bland annat att elcertifikatsystemet förlängs med…

Läs mer Läs mer

Namninsamling: Lika villkor för alla som vill ha förnybar el!

Namninsamling: Lika villkor för alla som vill ha förnybar el!

I dag startar en rad aktörer en namninsamling med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion. Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el. Det anser organisationen 100% förnybart ihop med tolv andra organisationer inom förnybar el. Därför startar de i dag en gemensam namninsamling. Sedan snart två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Men den gäller bara för de som kan sätta upp solceller…

Läs mer Läs mer

Energiöverenskommelse för 100% förnybart

Energiöverenskommelse för 100% förnybart

Idag har Energikommissionen lagt grunden för en hållbar och framtidsinriktad energiomställning i Sverige. Vi välkomnar beskedet om inriktningen mot 100% förnybart, med fortsatta satsningar på hållbar energiförsörjning, energieffektivisering och ökad överföringskapacitet. Energikommissionen har med dagens besked visat att svensk politik kan leverera. Under årtionden har såväl energisektorn som den elintensiva industrin efterlyst blockövergripande, långsiktiga spelregler och förutsättningar för energimarknaden. Detta har efter ett drygt år av utredningar, analys och överläggningar levererats i en överenskommelse som tar hänsyn till både teknikutveckling,…

Läs mer Läs mer