Browsed by
Kategori: Pressmeddelanden

Mot 100% förnybar energi i Sverige!

Mot 100% förnybar energi i Sverige!

Idag har Energikommissionen lagt grunden för en hållbar och framtidsinriktad energiomställning i Sverige. Vi välkomnar beskedet om inriktningen mot 100% förnybart, med fortsatta satsningar på hållbar energiförsörjning, energieffektivisering och ökad överföringskapacitet. Läs vår kommentar om överenskommelsen:  Pressmeddelande_Energio?verenskommelse 2016_final.

Ställ om till 2030!

Ställ om till 2030!

Tillsammans med Coca-Cola, H&M, Ica och Polarbröd uppmanar vi Energikommissionen att fatta beslut som innebär att Sverige är mer än 100% förnybart senast 2030. Debattartikel 18 maj 2016: http://www.svt.se/opinion/snabb-energimodernisering-gynnar-svenskt-naringsliv

Energikommission med stor potential

Energikommission med stor potential

Energiminister Ibrahim Baylan har idag sjösatt Sveriges nya Energikommission. 100% förnybart anser att direktiven ger anledning till optimism om ett framtida förnybart energisystem, men ser även ett alltför snävt fokus på el. I sin presentation talade Energiministern entusiasmerande om Sveriges enastående förutsättningar att vara producent av förnybar energi. Han nämnde också möjligheterna att utnyttja ny teknik, bland annat för ett mera inkluderande energisystem med smarta nät och flexiblare kunder som medverkar i systemets funktion. 100% förnybart har under vintern träffar…

Läs mer Läs mer

Orimligt att vi inte ställt om till ett 100% förnybart energisystem år 2050

Orimligt att vi inte ställt om till ett 100% förnybart energisystem år 2050

Nätverket 100% förnybart, som består av näringslivsrepresentanter och samtliga ledande miljöorganisationer, är djupt besvikna på Naturvårdsverkets underlag till energifärdplan som idag lämnas över till regeringen. Prognoser från såväl IEA, branschorganisationerna och EU-kommissionens Energy Roadmap 2050, samt inte minst den reella utvecklingen för den förnybara energisektorn, visar att förnybart och energieffektiviseringar är framtiden. Därför bör Sverige omedelbart anta en vision om en energiförsörjning som till 100% baseras på energi från förnybara källor och utveckla en plan för att nå dit senast…

Läs mer Läs mer