Mot 100% förnybar energi i Sverige!

Mot 100% förnybar energi i Sverige!

Idag har Energikommissionen lagt grunden för en hållbar och framtidsinriktad energiomställning i Sverige. Vi välkomnar beskedet om inriktningen mot 100% förnybart, med fortsatta satsningar på hållbar energiförsörjning, energieffektivisering och ökad överföringskapacitet. Läs vår kommentar om överenskommelsen:  Pressmeddelande_Energio?verenskommelse 2016_final.