Namninsamling: Lika villkor för alla som vill ha förnybar el!

Namninsamling: Lika villkor för alla som vill ha förnybar el!

I dag startar en rad aktörer en namninsamling med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion.

Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el. Det anser organisationen 100% förnybart ihop med tolv andra organisationer inom förnybar el. Därför startar de i dag en gemensam namninsamling.

Sedan snart två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Men den gäller bara för de som kan sätta upp solceller på det egna taket eller uppföra ett litet vindkraftverk på tomten.

–  Även de som bor i lägenhet och köper andelar i solkraft och vindkraft bör omfattas av skattereduktionen. Först då kan alla investera i grön el på lika villkor – oavsett om man bor i villa eller lägenhet, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart.

Den 9 februari presenterade regeringen en faktapromemoria där man upprepade:

”Regeringen undersöker möjligheterna att utvidga skattereduktionen till att omfatta andelsägd elproduktion och att förenkla för berörda aktörer.”

Men den tidigare utredningen som skulle ha presenterat sitt resultat den 31 januari i år, har enligt uppgift avslutats och någon ny har ännu inte tillsatts. Detta trots att det finns en klar riksdagsmajoritet bakom förslaget.

– Det är helt orimligt att den majoritet av svenska hushåll som bor i lägenhet missgynnas i den nödvändiga energiomställningen. Den enkla lösningen är att man får en skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion, säger Linda Burenius Magnusson.

De tio organisationerna bakom namninsamlingen:

100% förnybart

Dala Vindkraft Ekonomisk Förening

Greenpeace

Naturskyddsföreningen

OX2:s vindkraftskooperativ

SERO

Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Solkompaniet

Sveriges Vindkraftförening

Sveriges Vindkraftkooperativ

Telge Energi

Telge Energi Vind Ekonomisk Förening

Världsnaturfonden WWF

 

Läs mer om namninsamlingen.

Läs debattartikel på SVT Opinion, med fokus på andelsägd solkraft, som undertecknades av JM, Vasakronan, HSB, Solkompaniet och Telge Energi: ”Alla, oavsett boendeform, borde få producera egen solel”

Läs även debattartikel i Ny Teknik med fokus på andelsägd vind- och solkraft, som undertecknades av HSB, Sveriges Konsumenter, Solkompaniet, 100% förnybart, Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden WWF, Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening och O2 El Ekonomisk Förening: ”Infria vallöftet till hyresgästerna”.

För ytterligare information, kontakta:

Linda Burenius Magnusson, 070 395 34 14, linda.burenius.magnusson@ox2.com