Nytt nätverk vill att Sverige ställer om till ett 100 % förnybart energisystem

Nytt nätverk vill att Sverige ställer om till ett 100 % förnybart energisystem

Almedalen, 3 juli 2012 – Idag lanseras ”100 % förnybart” – ett nätverk som enar aktörer från den
förnybara industrin, miljöorganisationer och forskare i en hållbar och helt förnybar energivision för
Sverige.

– Vi vet att Sverige kan få sin energi från förnybara källor senast år 2050. Nu är det dags att resten
av samhället ser den potentialen. 100 % förnybart står redo att genomföra de förändringar av
energisystemet som krävs, säger Gustav Melin, verkställande direktör Svebio.

100 % förnybart vill att Sverige antar en vision om 100 procent förnybar energi och sällar sig till
ledande länder i EU som insett att framtiden är förnybar. Visionen om ett energisystem baserat helt
på energi från förnybara källor måste återspeglas i Naturvårdsverkets färdplan för ett Sverige utan
utsläpp år 2050, som kommer i slutet av året.

I omställningen fasas den fossila energin och kärnkraften ut efterhand som resultaten från satsningar
på energieffektiviseringar och förnybar energi realiseras.

– Grundplåten i ett förnybart energisystem är en målmedveten och konsekvent satsning på
effektivare energianvändning där användarna får full valuta för sina pengar, säger Hans Nilsson
frånEnergiEffektiviseringsföretagen.

Nätverket lanseras under Almedalen med mingel och paneldebatt den 3 juli, kl. 17.00 – 20.00 på
Briggen Tre Kronor. Föranmälan (obligatorisk) till: info@fornybart.org

Medverkar gör bland annat Tomas Kåberger Chalmers och Japan Renewable Energy Foundation, ,
Conradin Weibl Pressattaché Tyska ambassaden, Gustav Melin verkställande direktör Svebio, Johan
Paradis styrelsemedlem Svensk Solenergi, Håkan Wirtén generalsekreterare på Värlsdanaturfonden
WWF, Charlotte Bergqvist från WPD Offshore Stockholm, Anna Jivén Svensk Vindkraftförening,
Isadora Wronski Greenpeace.