Orimligt att vi inte ställt om till ett 100% förnybart energisystem år 2050

Orimligt att vi inte ställt om till ett 100% förnybart energisystem år 2050

Nätverket 100% förnybart, som består av näringslivsrepresentanter och samtliga ledande miljöorganisationer, är djupt besvikna på Naturvårdsverkets underlag till energifärdplan som idag lämnas över till regeringen.

Prognoser från såväl IEA, branschorganisationerna och EU-kommissionens Energy Roadmap 2050, samt inte minst den reella utvecklingen för den förnybara energisektorn, visar att förnybart och energieffektiviseringar är framtiden. Därför bör Sverige omedelbart anta en vision om en energiförsörjning som till 100% baseras på energi från förnybara källor och utveckla en plan för att nå dit senast år 2050.

– Då Naturvårdsverket misslyckats med att se potentialen i energieffektiviseringar och omställningen till ett förnybart energisystem måste regeringen nu ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda en omställning till ett 100% förnybart energisystem, säger Birgitta Govén på EnergiRådgivarna.

Energi från förnybara källor och energieffektivisering är etablerad teknik som fasar ut fossil energi och kärnkraft. Senast år 2050 kan Sverige ha ett helt förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför. Det är genomförbart, lönsamt, skapar jobb och hjälper oss att rädda klimatet.

– Alla aktörer i nätverket för 100% förnybart står redo att genomföra de förändringar av energisystemet som krävs. Vi har kompetensen, viljan och visionerna och kan ta Sverige in i framtiden, säger Anna Jivén på Svensk Vindkraftsförening.

Mer information:

www.förnybart.org

info@fornybart.org

Kontakt:

Isadora Wronski, ansvarar för klimat och energifrågor på Greenpeace, 0703012534

Anna-Carin Windahl, Grapevine PR, kommunikationsansvarig, 0735 32 10 96