Regeringen måste kräva att EU höjer klimatmålen

Regeringen måste kräva att EU höjer klimatmålen

På Ny Tekniks debattsida kräver vi idag att regeringen bryter tystnaden kring EUs föreslagna 2030-mål och börjar driva en klimatpolitik som värnar såväl miljön som konkurrenskraft och jobb. Energieffektiviseringens potential måste användas! Läs vår debattartikel här.