Remissvar 2019

Remissvar 2019

100% förnybart har under 2019 lämnat in följande remissvar:

Mindre aktörer i energilandskapet, läs yttrandet här.

Sveriges nationella energi- och klimatplan, förslag till slutlig plan, läs yttrandet här.

Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet, läs yttrandet här.