Seminarietips: Keep on Track 20 mars

Seminarietips: Keep on Track 20 mars

Kommer EU att klara sitt mål för förnybar energi till 2020? Den 20 mars arrangerar SERO ett seminarium om hur den faktiska utvecklingen av förnybar energi i EU går i förhållande till 2020-målen. Seminariet på Europahuset i Stockholm sker inom ramen för Keep on Track-projektet. Under dagen diskuteras vilka de politiska hindren är för fortsatt utveckling samt hur dessa kan åtgärdas. Mer information och anmälan finns här.