Seminarium: Nudging för förnybara val

Seminarium: Nudging för förnybara val

I samband med 100% förnybarts årsmöte i torsdags arrangerades seminariet ”Dubbeldate för klimatet” hos tankesmedjan Fores. Worldwatch Institute lanserade sin senaste version av ”State of the World”, i vilken en rad olika dolda hot för klimatet presenterades. Därefter presenterade Eva Heiskanen, gästprofessor vid Internationella Miljöinstitutet i Lund, den rapport om nudging som togs fram 2014 på uppdrag av Naturvårdsverket. I den efterföljande politiska debatten mellan Rickard Nordin (C) och Åsa Westlund (S) i Energikommissionen, konstaterades att det behövs fler beteendevetare till Finansdepartementet! Nudginginsikter, menade de, borde testas i betydligt högre utsträckning, exempelvis vad gäller energieffektivisering och defaultinställning i elavtal. Seminariet kan ses i efterhand här.