Startskottet för Energikommissionen avlossat

Startskottet för Energikommissionen avlossat

Idag har Energiminister Ibrahim Baylan under en pressträff presenterat huvuddragen i Sverige nya Energikommission. Vi hälsar upptakten till Energikommissionen med spänd förväntan. I sin presentation talade Energiministern entusiasmerande om Sveriges enastående förutsättningar att vara producent av förnybar energi. Han nämnde också möjligheterna att utnyttja ny teknik, bland annat för ett mera inkluderande energisystem med smarta nät och flexiblare kunder som medverkar i systemets funktion. Likaså berördes behovet av utvecklade styrmedel där så kallad ”nudging” kan komma att bli en ny viktig komponent. Den kanske viktigaste frågan för ett framtida energisystem, Market Design, nämndes mycket kort. Det handlar om hur marknadens organisation behöver ses över när vi exempelvis kan få negativa priser under korta perioder. 100% förnybart har under vintern träffar Miljö- och Energidepartementet för att bidra med våra infallsvinklar. Läs mer här: Pressmeddelande_Energikommissionen

Hans Nilsson, Ordförande

Anna-Carin Windahl, Kansliansvarig