NYHET!
Vi lanserar Energigranskaren. Läs mer här.
customers

David Mjureke

David Mjureke är senior rådgivare i klimat- och energifrågor vid WWF Sverige. Han har lång erfarenhet av policyarbete inom klimatområdet från bl.a. Miljödepartementets klimatenhet. David kommer närmast från utredningsväsendet där han varit utredningssekreterare i Klimatpolitiska vägvalsutredningen och Klimaträttsutredningen. David är i grunden civilingenjör i miljö- och vattenteknik.
Another success story
customer

Erik Pihl

Erik Pihl är energisakkunnig på Naturskyddsföreningen. Innan dess arbetade han på sekretariatet för det internationella forskarnätverket Future Earth. Han har lett arbetet med fyra forskningsrapporter om klimat som tagits emot av UNFCCC och varit medförfattare till Exponential Roadmap. Erik har tidigare också forskat inom energiteknik på Chalmers.

Read Story

CREATE IT WITH INFORM.

Creating great websites is a breeze with Inform‘s suite of interface components.

purchase inform • $79
browse pages