Browsed by
Etikett: #förnybart

100% förnybart i Almedalen – och 10-årsjubileum!

100% förnybart i Almedalen – och 10-årsjubileum!

Välkommen till Almedalsseminariet ”Framtiden är förnybar – trots motvind och myter!” under onsdagen 6/7, kl 10.00 – 10.45. Vi uppmärksammar att det gått 10 år sedan vår organisation grundades och diskuterar de milstolpar vi passerat. Vi riktar också ljuset mot den mytbildning som finns kring ett förnybart energisystem och passar på att spräcka några mytbubblor. Varmt välkommen – mer kan du läsa här!  

Välkomna BayWa r.e. Nordic!

Välkomna BayWa r.e. Nordic!

I maj anslöt sig bolaget BayWa r.e. Nordic till 100% förnybart. Bolaget, vars koncern är etablerad i 29 länder och omsätter drygt 3,6 miljarder euro, tillhandahåller oberoende helhetslösningar för projekt och tillgångar inom förnybar energi i framförallt Norden och Baltikum. Företaget etablerade sig i Norden 2006 och började med att utveckla vindkraft i framförallt södra Sverige. Sedan dess har bolaget breddat sin verksamhet och erbjuder idag helhetslösningar inom förnybar energi. – Det är väldigt spännande att BayWa r.e. Nordic valt att…

Läs mer Läs mer

Gör Norden till världens första fossilfria region

Gör Norden till världens första fossilfria region

Mänskligheten står just nu inför avgörande ögonblick i klimatfrågan. De nordiska länderna kan leda utvecklingen och visa att det är möjligt att skapa välfärd utan klimatutsläpp. Vi uppmanar därför de nordiska statsministrarna att ställa sig bakom en vision om ett fossilfritt Norden. Det skriver företrädare från näringslivet, finansbranschen och miljörörelsen. Läs hela debattartikeln här.

Slarva inte bort matavfallet

Slarva inte bort matavfallet

Biogasen och den ekologiska näring som produceras då livsmedelsavfallet rötas är ett av de bästa exemplen på ett helt cirkulärt kretslopp och behöver nu få långsiktiga spelregler. Konkreta förslag ligger sedan länge på bordet, det finns en bred politisk enighet, men ännu har inget hänt. Det skriver Linda Burenius, ordförande i 100% förnybart. Läs debattartikeln här.

Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet

Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet

DN Debatt: Fakta är att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk. Och den väntas fortsätta öka, tack vare eleffektivisering inom svensk industri och ytterligare expansion av förnybar el, skriver Linda Burenius, föreningen 100 procent förnybart, och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen. Läs hela debattartikeln här.

Hög tid att bygga det förnybara vätgassamhället

Hög tid att bygga det förnybara vätgassamhället

En storsatsning på förnybar vätgas har potential att lösa flera av våra svåraste utmaningar i energi- och klimatomställningen och kan lägga grunden till ett fossilfria välfärdssamhälle som regeringen vill bygga. Men det kräver höga ambitioner och en sammanhållen strategi för elektrifiering, utbyggnad av förnybar el och produktion av vätgas, skriver Linda Burenius för 100% förnybart. Läs debattartikeln här.

Kommentar på Svenskt Näringslivs analys om elförsörjningen

Kommentar på Svenskt Näringslivs analys om elförsörjningen

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv och andra industriföreträdare skriver på DN Debatt (30/11) att ett förnybart elsystem skulle bli 40 procent dyrare än ett ”teknikneutralt” system, med hänvisning till analyser de låtit göra. Att den slutsatsen nåtts förvånar ingen som följt arbetet med analysen – tvärtom hade något annat varit otänkbart givet upplägget. Svenskt Näringslivs projekt ”Kraftsamling elförsörjning” skulle kunna ge viktiga svar på hur vi bygger framtidens elsystem för att både möta klimatkrisen och rusta oss för den kommande omfattande elektrifieringen…

Läs mer Läs mer

Kärnkraftsintressen bakom Svenskt näringslivs elrapport

Kärnkraftsintressen bakom Svenskt näringslivs elrapport

Charlotte Unger Larson, Johanna Sandahl och Anna-Carin Windahl: Trovärdighet saknas då kärnkraftsförespråkare anlitats för centrala delar. Vi hoppas att Svenskt näringsliv tar till sig av kritiken och gör en objektiv analys av elproduktionen, där både Sveriges unika förutsättningar och modern och flexibel teknik beaktas. Annars kommer studien tyvärr inte tillföra något av värde till energidebatten. Läs debattartikeln här.