Kansli

Kansli

Den löpande verksamheten sköts av kansliet. Vill du komma i kontakt med oss, skicka gärna ett mejl eller så en signal!

Anna-Carin Windahl, kansliansvarig

Anna-Carin Windahl är en av medgrundarna av 100% förnybart och har ett starkt engagemang i frågor om energiomställning. I rollen som rådgivare (lobbying och opinionsbildning) arbetar Anna-Carin med såväl branschorganisationer som företag och myndigheter som vill bidra till ett hållbart och förnybart energisystem.

Kansliets kontaktuppgifter

Anna-Carin Windahl
0735 32 10 96
info[a]fornybart.org
Epostformulär här »

Besök oss på: