Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Anslutningar till havsbaserad vindkraft kommer kosta 400 miljarder kronor

Visst kostar det att investera i ny infrastruktur, men den summan är inte korrekt. När Svenska Kraftnät i juni 2022 presenterade sin första utlysningsomgång för utbyggnad av transmissionsnätet till havs, omfattade den 6 havsbaserade anslutningspunkter. Uppskattningen är att kostnaden ligger mellan 30 och 42 miljarder, och att det skapar förutsättningar för upp till 40 TWh ny havsbaserad elproduktion. Det motsvarar idag en fjärdedel av den årliga svenska elproduktionen.