Tillbaka till 100% förnybart

Energigranskaren bevakar energidebatten och bemöter myter och missförstånd om förnybar energi som sprids i sociala medier. Det är särskilt viktigt i år, då Sverige går mot riksdagsval. Energigranskaren är ett initiativ av 100% förnybart med syftet att bidra med fakta om den energiomställning vi står mitt i.  

Myter om vindkraft
Myter om energieffektivisering
Myter om solenergi
Myter om energisystem och priser

Energigranskaren är ett initiativ av 100% förnybart med syftet att bidra med fakta om den energiomställning vi står mitt i.