Tillbaka till 100% förnybart

Energigranskaren bevakar energidebatten och bemöter myter och missförstånd om förnybar energi som sprids i sociala medier. Det är särskilt viktigt i år, då Sverige går mot riksdagsval. Energigranskaren är ett initiativ av 100% förnybart med syftet att bidra med fakta om den energiomställning vi står mitt i.  

Energigranskaren är ett initiativ av 100% förnybart med syftet att bidra med fakta om den energiomställning vi står mitt i.