Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Svenskar vill inte ha vindkraft

Inom ramen för forskningsprojektet "Den svenska miljö-, energi- och klimatopinionen" studeras svenskarnas inställning till vindkraft varje år i den nationella SOM-undersökningen. Enligt den senaste undersökningen från 2021 är vindkraft en populär energikälla bland svenskarna. 58 procent av svenskarna vill satsa mer på vindkraft än idag, och 21 procent vill satsa ungefär lika mycket som idag. 13 procent vill satsa mindre eller helt avstå. Endast solenergi och vattenkraft rankas högre i undersökningen när det kommer till vilka energislag Sverige bör satsa på.