Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energieffektivisering

Lönsam effektivisering kommer att genomföras. Därför behövs inga styrmedel

Om det vore så enkelt, hade vi i Sverige inte haft en så orealiserad potential. Det brukar sägas att energieffektivisering inte är svårt, bara oerhört komplext. Det är vid det här laget välbelagt (inom beteendeekonomin) att vi människor långt ifrån alltid fattar (ekonomiskt) rationella beslut. Det gör vi inte heller på kollektiv nivå, i företag eller i sektorer. Det kan vara svårt att orientera sig bland alla de olika effektiviseringsåtgärder som finns och att göra prioriteringar. Därför behövs styrmedel och incitament för att på olika sätt hjälpa individer, företag och samhället att genomföra det som är lönsamt. Energimyndigheten har i en rapport kartlagt en lång rad olika styrmedel och deras påverkan på energieffektivisering. Fossilfritt Sverige arbetar under 2022 med att ta fram en strategi för energieffektivisering.

I en doktorsavhandling från 2016 undersöktes energieffektivisering vid renoveringen av ett hyreshus inom miljonprogrammet. I den konstaterades bland annat att slutresultatet i hög grad var beroende av politiska beslut och kommunala prioriteringar. En utmaning var bristen på en tydlig styrning som gav större tyngd till energifrågorna. Energifrågorna var för enkla att prioritera bort när kostnaderna skulle ställas mot bevarandeaspekter, tillgänglighetskrav eller bolagens ekonomiska avkastning. Miljö och energi ansågs vara viktigt, men förändringarna fick de facto inte ha några konsekvenser för befintliga arbetssätt eller relationer.