Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Havsbaserad vindkraft förstör havsmiljön

Enligt en syntesrapport från Naturvårdsverket om effekterna av havsbaserad vindkraft på marint liv, visar det befintliga kunskapsläget att den planerade omfattningen av utbyggnad medför låg risk för negativa, kumulativa effekter på havsmiljön. Det är också sedan länge känt att vind- och vågkraftsfundament placerade i havsmiljö lokalt kan öka förekomsten av fisk och krabbor. Den rev-liknande konstruktionen gynnar också utvecklingen av filtrerande, fastsittande djur som exempelvis blåmusslor och havstulpaner.