Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energieffektivisering

Energieffektivisering förfular hus och försämrar inomhusmiljön

Det går alldeles utmärkt att vid en renovering eller nybyggnation låta estetiska krav och funktionskrav på inomhusmiljön vara utgångspunkten. Med sådana riktlinjer fastlagda bygger man sedan så energieffektivt som möjligt. Det finns också exempel på att fasader som förfulats kan återskapas till en mer ursprunglig gestaltning i samband med tilläggsisolering.

Enligt en rapport från Energiforsk finns inget som talar för en försämring av inomhusmiljön vid energieffektiviserande åtgärder. Tvärtom överväger de positiva effekterna.