Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Solenergi

Det är miljöskadligt med solceller

Solcellers största miljöpåverkan sker vid tillverkningen, huvudsakligen från mineralbrytningen och från energin som används i produktionen. Enligt Energimyndigheten tar det idag mellan 2 till 3 år innan energin som gick åt vid tillverkningen har kompenserats av den förnybara el som solcellen producerar. När solcellerna används sker dock inga utsläpp, och eftersom livslängden är 25-30 år blir det många års elproduktion utan någon miljöpåverkan. För jämförelse har FN:s klimatpanel sammanställt olika kraftslags koldioxidutsläpp per producerad kilowattimme. Solel uppges släppa ut 41 gram koldioxid per producerad kilowattimme (gCO2/kWh), vilket kan jämföras med el som produceras av kol (820 gCO2/kWh) eller el som produceras av naturgas (490gCO2/kWh).