Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energisystem och energipriser

Det är dyrt med förnybar el

En helt ny rapport (januari 2022) som Energiforsk tagit fram visar att det förhåller sig tvärtom. Den landbaserade vindkraften är idag billigare än övriga kraftslag och priset för solel minskar i rask takt. Enligt en analys av teknikkonsulten Sweco har den landbaserade vindkraften klart lägst produktionskostnader, och har en klart prisdämpande effekt. Varje TWh ny vindkraft som tillkommer 2022-2025 sänker årsmedelpriset på el med 0,4 öre/kWh i Sveriges södra elområden (SE3 och SE4). Drygt 20 TWh vindkraft förväntas tillkomma, vilket innebär en prispress på totalt 8 öre/kWh.

Genom att använda elen smartare – mer när den är billig och mindre när den är dyr – minskar de totala kostnaderna för elanvändningen. Med smartare användning och flexibla resurser behöver vi inte heller bygga ut elnätet mer än nödvändigt, vilket gör systemet billigare.