Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Vindkraft förstör elnätet

Det finns en felaktig uppfattning om vindkraft förstör elnäten då elen skulle vara ”av sämre kvalitet”. Det som brukar avses är att andra, mindre intermittenta, kraftslag som vatten- och kärnkraft har lättare att hålla rätt frekvens i elnätet (50Hz), vilket är nödvändigt för att inte elnätet ska destabiliseras med strömavbrott som följd. Idag bidrar dock vindkraften till systemstödtjänster och har enligt flera studier en utomordentlig förmåga och kapacitet att bidra till sekundsnabb frekvensreglering av elnätet.