Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Förändring av den kommunala vetorätten innebär en inskränkning av det kommunala självbestämmandet

Det förslag som låg på riksdagensbord i juni och röstades ned skulle på intet sätt innebära att kommuner inte får bestämma över etableringar av vindkraftparker. Den lagstiftning vi har idag är emellertid rättsosäker och orsakar stor osäkerhet och ökad risk för projektörer och investerare. I korthet innebar det nya förslaget att kommuner skulle behöva lämna ett besked om tillstyrkan eller avslag tidigare i tillståndsprocessen samt att beslutet ej kan ändras. Det finns inget förslag om att helt slopa det kommunala vetot, men även om det skulle slopas har kommunerna ändå kvar sitt planmonopol. I översiktsplaner kan områden lämpliga för vindkraft pekas ut, liksom motsatsen. Dessa områden tas fram i en demokratisk process som bland annat omfattar samråd med kommuninvånare. Utöver detta är alltid kommunen en viktig remissinstans i tillståndsprövningen för en vindkraftpark. Sammanfattningsvis värnas det kommunala självbestämmandet även utan ett kommunalt veto.