Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Vindkraften i Sverige ägs av utländska aktörer

Det är delvis korrekt, men det gäller även för väldigt många andra energislag, verksamheter och sektorer. De fem största energibolagen i Sverige är Vattenfall, Fortum (finskt), Uniper (finskt/tyskt), Statkraft (norskt) och Skellefteå Kraft. Dessa står tillsammans för cirka 65 procent av elproduktionen i Sverige. Enligt en sammanställning som branschorganisationen Svensk Vindenergi nyligen gjort kommer utländska bolag äga drygt 66 procent av den installerade vindkrafteffekten (baserat på idag kända projekt som är i drift 2024).