Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Utbyggd vindkraft minskar vår försvarsförmåga

Försvarsmaktens intressen och behov är idag helt utslagsgivande vid tillståndsansökningar. Det är mycket svårt att bygga vindkraft där Försvarsmakten säger nej. Enligt en sammanställning av branschorganisationen Svensk Vindenergi har Försvarsmakten sedan 2017 avstyrkt 9 av 10 vindkraftverk till havs, motsvarande 180- 200 TWh. Sverige använder idag cirka 140 TWh per år.

Men det finns goda skäl att argumentera för att vindkraft faktiskt bidrar positivt till totalförsvaret. Dels blir energiförsörjningen mer decentraliserad och dels kan den bidra till att tränga ut användningen av ryska gas och olja i Europa.

Många andra andra länder med kust har betydligt mer vindkraft till havs än Sverige, exempelvis vårt grannland Danmark. I maj skrev dessutom Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien under en gemensam deklaration (The Esbjerg Declaration) om att bygga 150 GW havsvind till 2050 i Nordsjön. Alla fyra länder är medlemmar i NATO.