Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Vindkraftverk dödar fåglar

Om fåglar kolliderar med vindkraftverk kan de dö, men jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara. Sammanlagt dör drygt 17 miljoner fåglar i Sverige varje år. I Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval har man kartlagt detta och funnit att:

- katter dödar 10 miljoner fåglar varje år.
- trafiken kräver 6 miljoner fåglars liv.
- 500 000 fåglar dör varje år när de flugit in i fönsterrutor.
- 200 000 fåglar dör av kollisioner med elledningar.
- 100 000 fåglar dör som följd av oljeutsläpp

Enligt Vindval kolliderar och dör i genomsnitt mellan 2,3 och 7,3 fåglar per år och vindkraftverk i Sverige. I slutet av 2021 fanns cirka 4 835 vindkraftverk i vårt land. Det skulle innebär att vindkraften dödar mellan 11 120 och 35 300 fåglar varje år, vilket motsvarar cirka 0,2% av de fåglar som dör av mänsklig påverkan.

På platser där det finns stora rovfåglar, exempelvis i närheten av kända boplatser av örnar, avråds det från att bygga vindkraft. För att skydda rovfåglar inrättas ofta skyddszoner där inga vindkraftverk får byggas. Det har i domstol utvecklats en praxis som innebär att revir av havsörn och kungsörn har ett skyddsavstånd på 2–3 kilometer från boplatser. Skyddszonen är en försiktighetsåtgärd för att möta fridlysningsbestämmelserna för hotade arter.