Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energieffektivisering

Vita certifikat innebär att man ger energibolagen rätt att gå in i, ta över och utföra åtgärder i en verksamhet eller byggnad

Vita certifikat är ett erbjudande från ett energibolag  eller annan samarbetspartner om att bistå ekonomiskt, eller på annat sätt, för att utföra energieffektiviseringsåtgärder. Det är ett slags kvotpliktssystem för energieffektivisering som innebär att den som är kvotpliktig (ett energiföretag) ska erbjuda sina kunder åtgärder för att effektivisera sin energianvändning. Det handlar således inte om ett ”cart blanche” för energibolag att kapa energianvändningen i en verksamhet. Namnet har paralleller till elcertifikat, dvs ”gröna certifikat”, som innebär att energibolagen ska producera en viss mängd förnybar energi i förhållande till sin försäljning. På motsvarande sätt kan energibolagen anmodas att i ett system för vita certifikat effektivisera energianvändningen hos sina kunder.

Det finns flera fördelar med ett kvotpliktsystem, som i Sverige har utretts ett flertal gånger under 2000-talet. I oktober 2021 fick en ny utredare uppdraget av regeringen att föreslå en utformning av vita certifikat i Sverige.