Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energisystem och energipriser

Det är den gröna omställningens fel att energipriserna är höga

De höga elpriserna i Sverige sedan i höstas beror på flera olika faktorer, vilka sammanfattas väl av Energimarknadsinspektionen. Huvudsakligen beror prisutvecklingen på stor efterfrågan på fossila bränslen i Europa i kölvattnet av coronapandemin, samtidigt som tillgången varit mer begränsad än vanligt. När de dyra fossila bränslena används för att producera el i Europa, blir efterfrågan på billigare el från Skandinavien hög och därmed stiger även elpriserna i Sverige. Även andra faktorer har spelat in, bland annat en begränsad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige, låg flexibilitet i svenska konsumenters elanvändning samt väderförhållanden som minskat såväl vind- som vattenkraftens produktion.