Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Vindkraft ger allvarliga hälsoeffekter

Risken för ohälsa orsakat av infraljud från vindkraftverk är mycket låg och saknar evidens. Enligt en finsk forskningsstudie kunde man inte finna ett samband mellan infraljud från vindkraftverk och rapporterade symptom från boende i området.

Även vindkraftsbuller är ett relativt litet problem i Sverige. Riktvärdet för vindkraftsbuller är satt på en nivå som ger upphov till en lägre risk för negativa hälsoeffekter än de riktvärden som finns för trafikbuller.