Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Energisystem och energipriser

Det går inte att ha ett 100% förnybart energisystem

Sverige har ett av riksdagen beslutat mål om ett helt förnybart energisystem. Det har tagits fram flera utredningar, rapporter och scenarier som visar hur ett sådant system kan se ut, såväl vad gäller möjligheter som utmaningar. Ett förnybart, decentraliserat energisystem kommer att se annorlunda ut än det centraliserade system vi håller på att lämna. Utöver tillkommande produktion från huvudsakligen vind och sol, kommer vi att ha flera flexibla resurser för att hantera variationen i elproduktionen. Det handlar bl.a. om vätgasproduktion, efterfrågeflexibilitet och elbilsbatterier som kan mata in el i elnätet, liksom import och export som finns redan idag. Det är flexibilitetsresurserna som kommer se till att systemet alltid är i balans. I dagens elsystem kan vi se till att elproduktionen hela tiden anpassar sig efter elanvändningen, men med allt mer väderberoende elproduktion behöver vi hantera variationer i systemet på andra sätt, bl.a. med nya flexibilitetsresurser. Genom att använda import och export, efterfrågeflexibilitet, vätgasproduktion, smart elbilsladdning eller batterier på hushållsnivå kan det förnybara elsystemet balanseras. Det kan även behövas en förnybar effektreserv för den absoluta topplasttimmen och vid extrema väderlägen, t.ex.i form av gasturbiner drivna på vätgas eller biogas.