Tillbaka till Energigranskaren
Tema: 
Vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer inte att byggas eftersom det är för dyrt

Havsbaserad vindkraft har redan byggts i Sverige och enligt uppgifter som Svenska Kraftnät sammanställt till Dagens Industri finns det omfattande planer på projekt till havs: sammanlagt 125 GW. Det motsvarar en årlig elproduktion på cirka 550 TWh och är nästan tre gånger mer än Sveriges elanvändning på cirka 140 TWh. Givet det omfattande behovet av och industrins efterfrågan på ny grön el kommer mer vindkraft att byggas såväl på land som till havs. Havsbaserad vindkraft är fortfarande dyrare att bygga än landbaserad vindkraft, men har i takt med att allt fler parker byggs kapat kostnaderna kraftigt. Idag bedöms LCOE (Levelized Cost Of Energy) för havsbaserad vind ligga på 53 öre/kWh, att jämföras med landbaserad på 32. Det är emellertid mindre dyrt än många andra kraftslag (kärnkraft 56*, kraftvärme  från skogsflis 55, solel från små villasystem 79).

*Notera att detta avser kärnkraft byggd i Kina.