9/14/2022

Massiva skattelättnader till eljättarna är kontraproduktivt

Debattartikel 7 oktober 2016:http://www.nyteknik.se/opinion/massiva-skattelattnader-till-eljattarna-ar-kontraproduktivt-6794212En bred folklig förankring är en förutsättning för en klimatsmart omställning till ett hållbart energisystem. När regeringen nu planerar att sänka skatten med 3,3 miljarder per år för eljättarna och skicka notan till hushållen, är det mer angeläget än någonsin att uppmuntra så många hushåll som möjligt att producera sin egen förnybara el. Därför har vi höga förväntningar på utredningen om skattelättnader även till de som äger andelar i t.ex. sol, vind eller småskalig vattenkraft. Boendeformen ska inte få avgöra möjligheten att delta i energiomställningen.

Läs mer