Styrelse

100% förnybarts verksamhet styrs av en medlemsvald styrelse som sitter på ett år i taget.
Ordförande

Maria Röske

Maria Röske är VD på BayWa r.e, ett företag som utvecklar, bygger och förvaltar projekt inom vindkraft och solkraft. Maria har 20 års erfarenhet inom industrin för förnybar energi och har varit med i föreningen sedan den grundades 2012. Maria är också ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Sekreterare

Sara Österberg

Sara Österberg är hållbarhetsstrateg på företaget OX2 som utvecklar, bygger och säljer projekt inom vindkraft, solkraft och energilagring. Sara arbetar för skapa kombinerade nyttor för klimat och biologisk mångfald, bland annat genom engagemang i nätverket Business@Biodiversity Sweden och forskningsprojektet BIOPATH.

Kassör

Anna-Carin Windahl

Anna-Carin Windahl är seniorkonsult och vice vd på kommunikationsbyrån Reform Society. Windahl är en av medgrundarna av 100% förnybart, har arbetat som rådgivare i energibranschen sedan 2003 och har ett särskilt stort engagemang för omställningen mot ett hållbart och decentraliserat energisystem. Hon är också medgrundare av organisationen Kraftkvinnorna, som arbetar för ökad jämställdhet i energisektorn.

Ledamot

Lotta Bångens

Lotta Bångens är VD på Energieffektiviseringsföretagen och har ett stort engagemang i energi- och miljöfrågor. Att göra energieffektivisering mer synligt och visa fördelarna med effektiv energianvändning är några av frågorna som hon arbetar med. Bångens har också arbetat som konsult för bl.a. kommuner, landsting, myndigheter och privata fastighetsägare. Hon har även varit ordförande i Energirådgivarna.

Ledamot

David Mjureke

David Mjureke är senior rådgivare i klimat- och energifrågor vid WWF Sverige. Han har lång erfarenhet av policyarbete inom klimatområdet från bl.a. Miljödepartementets klimatenhet. David kommer närmast från utredningsväsendet där han varit utredningssekreterare i Klimatpolitiska vägvalsutredningen och Klimaträttsutredningen. David är i grunden civilingenjör i miljö- och vattenteknik.

Ledamot

Erik Pihl

Erik Pihl är energisakkunnig på Naturskyddsföreningen. Innan dess arbetade han på sekretariatet för det internationella forskarnätverket Future Earth. Han har lett arbetet med fyra forskningsrapporter om klimat som tagits emot av UNFCCC och varit medförfattare till Exponential Roadmap. Erik har tidigare också forskat inom energiteknik på Chalmers.