Styrelse

100% förnybarts verksamhet styrs av en medlemsvald styrelse som sitter på ett år i taget.
Ordförande

Maria Röske

Maria Röske är VD på BayWa r.e, ett företag som utvecklar, bygger och förvaltar projekt inom vindkraft och solkraft. Maria har 20 års erfarenhet inom industrin för förnybar energi och har varit med i föreningen sedan den grundades 2012. Maria är också ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Sekreterare

Maja Wennberg Fåhraeus

Maja Wennerberg Fåhraeus är sakkunnig i energifrågor på WWF Sverige. Maja har flerårig erfarenhet från solcellsbranschen som konsult och utbildare. En stark drivkraft är att lyfta fram synergier mellan förnybar energiproduktion och andra samhällsnyttor och hitta vägar framåt för en demokratisk energiomställning.

Kassör

Anna-Carin Windahl

Anna-Carin Windahl är seniorkonsult och vice vd på kommunikationsbyrån Reform Society. Windahl är en av medgrundarna av 100% förnybart, har arbetat som rådgivare i energibranschen sedan 2003 och har ett särskilt stort engagemang för omställningen mot ett hållbart och decentraliserat energisystem. Hon är också medgrundare av organisationen Kraftkvinnorna, som arbetar för ökad jämställdhet i energisektorn.

Ledamot

Lotta Bångens

Lotta Bångens är VD på Energieffektiviseringsföretagen och har ett stort engagemang i energi- och miljöfrågor. Att göra energieffektivisering mer synligt och visa fördelarna med effektiv energianvändning är några av frågorna som hon arbetar med. Bångens har också arbetat som konsult för bl.a. kommuner, landsting, myndigheter och privata fastighetsägare. Hon har även varit ordförande i Energirådgivarna.

Ledamot

Isadora Wronski

Isadora Wronski är senior nordisk strateg på Greenpeace och arbetar med energi och systemomställningsfrågor på europeisk nivå. Hon var med och drog igång 100% förnybart och är nu tillbaka i nätverket med nya perspektiv efter att ha lett Greenpeace globala finansarbete och det svenska Greenpeacekontoret.

Ledamot

Lars Andrén

Lars Andrén har en mångårig och bred erfarenhet inom förnybar energi, energieffektivt byggande och framför allt solenergi. Under de senaste 30 åren ägnar sig Lars huvudsakligen åt föreläsningar och författande genom sitt eget företag DrivKraft Andrén AB. Lars var under åren 1995 - 2015 ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi