Vindkraft

Vindkraften har haft en succéartad utveckling, såväl globalt som i Sverige. Nya produktionsrekord slås årligen, och liksom  för solenergin går teknikutvecklingen oerhört snabbt. Sedan 2003 har vindkraften i Sverige byggts ut från en produktion på 0,5 TWh till att inom kort stå för en tredjedel av elkonsumtionen.

Ett vindkraftverk omvandlar energin i vindens rörelser till el genom att kraften förs över från verkets rotorblad via en axel och, oftast, en växellåda till en generator. Vindkraftverken producerar el när det blåser mellan 4 och 25 meter per sekund och är som mest effektiv vid vindstyrkor på 12-14 meter per sekund. Blåser det mindre än 4 och mer än 25 sekundmeter stoppas kraftverken.

Vindkraftverk kan byggas både på land (onshore) och till havs (offshore). I  Sverige har vi huvudsakligen byggt vindkraften på land, eftersom vi har mycket goda vindförhållanden på flera platser över hela landet och eftersom produktionskostnaden för havsvindkraft har varit betydligt högre. Med allt större vindkraftverk och nya sätt att bygga till havs genomgår dock även offshore en utveckling där kostnaderna sjunker snabbt. Kostnaden för att bygga vindkraftsparker på land i Sverige är bland de lägsta i Europa.
Vindkraftverk på en äng.
Foto: Unsplash, Vindkraftverk i Tjeckien.