9/14/2022

Uppmaning till energiministern – ta fram en energifärdplan

För att inte missa klimat- och förnybarhetsmål behöver Sverige konkretisera energipolitiken. Det menar Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart, som nu uppmanar energiminister Ibrahim Baylan att lägga grunden för en energifärdplan.Debattartikel: https://www.aktuellhallbarhet.se/uppmaning-till-energiministern-ta-fram-en-fardplan-energipolitiken/

Läs mer