Nyheter
8/19/2022

100% förnybart lanserar Energigranskaren för att syna valrörelsen

Till följd av den intensiva energipolitiska debatten, med klart populistiska inslag, i årets valrörelse lanseras Energigranskaren för att syna de vanligaste myterna som energiomställningen.

Kampanjen ”Energigranskaren” består av en sajt med faktabaserade bemötanden av de vanligaste förekommande myterna om förnybar energi samt en Twitterprofil med samma namn. Genom att punktbevaka medier, politiker och andra viktiga beslutsfattare och opinionsbildare på Twitter kommer Energigranskaren att punktera myter direkt där de förekommer i flödet och hänvisa till ett faktabaserat underlag för fördjupning. Några av de vanligaste myterna är exempelvis att det är dyrt med förnybar el eller att industrin flyr Sverige när vi går mot ett förnybart energisystem.

– Det förekommer tyvärr i stor utsträckning direkt felaktiga eller missvisande påståenden om vad omställningen mot ett förnybart energisystem innebär, säger Maria Röske, ordförande. I kölvattnet av de extrema energipriser vi upplever just nu, har den energipolitiska debatten blivit allt viktigare i valrörelsen men också alltmer polariserad och bitvis även populistisk. Därför vill vi bidra till en mer sansad och faktaunderbyggd diskussion. Vi hoppas att Energigranskaren väcker intresse och används av bl.a.media under valrörelsen för att kunna ställa kloka frågor och följdfrågor till de som i höst aspirerar till en förtroendevald position i kommun, region eller riksdag.

Energigranskaren finns på fornybart.org/energigranskaren (och @Energigranskare på Twitter) och är levande materia. Nya myter eller missuppfattningar kommer att adderas vartefter.

Läs mer